Úspěchy HK ČR 2023

Po celý rok jsme na vaší straně! Hospodářská komora České republiky a výsledky její práce pro podnikatele v ČR.

UDRŽELI JSME ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY

Vláda ve snaze snížit schodek rozpočtu zamýšlela zcela zrušit daňové osvobození zaměstnaneckých benefitů. Po kritice Hospodářské komory vláda ustoupila a daňovou uznatelnost nepeněžitých bonusů
zachovala do výše poloviny průměrné mzdy, tedy do ročního limitu 21 983 Kč.

VYJEDNALI JSME SNÍŽENÍ CEN ENERGIÍ

Po tlaku Hospodářské komory vláda s ERÚ plošně snížily všem podnikům i domácnostem poplatky za regulovanou část elektřiny a plynu pro rok 2024. Firmám, jejichž výrobní technologie jsou energeticky náročné (např. ocelárnám, sklárnám, výrobcům keramiky či papírnám), Komora vyjednala snížení poplatku za podporované zdroje energie o 3,5 mld. Kč.

POMOHLI JSME FIRMÁM ZAMĚSTNAT CIZINCE

Komora prosadila navýšení vládních kvót na kvalifikované zahraniční pracovníky. V roce 2023 zaměstnavatelům vyřídila 880 žádostí o více než 6 000 pracovníků z 10 zemí, a to z Arménie, Černé Hory,
Filipín, Gruzie, Indie, Kazachstánu, Moldavska, Mongolska, Severní Makedonie a Srbska.

ZABRÁNILI JSME ZÁNIKU HOME OFFICE

Komora zabránila tomu, aby práce z domova byla v podstatě nároková pro některé zaměstnance a zaměstnavatelé museli v souvislosti s výkonem práce na dálku zaměstnancům povinně proplácet náklady. Novela zákoníku práce sice zavedla paušál 4,60 Kč na hod., záleží ale na dobrovolné dohodě mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, zda jej uplatní.

INICOVALI JSME MÍRNĚJŠÍ EURO 7

Na půdě Hospodářské komory byla přijata deklarace průmyslových a zaměstnavatelských svazů k návrhu normy Euro 7, zpřísňující limity emisí pro osobní i nákladní dopravu. Deklarace se stala důležitým dokumentem, který pomohl ministru dopravy a europoslanci Alexandru Vondrovi vyjednat v EU rozumnější pravidla pro automobilový průmysl. Limity pro emise výfukových plynů se zmírnily a firmy na přizpůsobení se novým pravidlům dostaly více času.

OTEVŘELI JSME DVEŘE K ZAKÁZKÁM V ZAHRANIČÍ

Českým výrobkům, službám a investicím Komora pomohla proniknout na zahraniční trhy. Organizovala obchodní jednání během 14 podnikatelských misí ve 20 zemích, další cesty delegací firem zabezpečily komory v regionech. V průběhu pracovní cesty premiéra po Asii podnikatelé projednali obchodní příležitosti v Kazachstánu, Vietnamu, Singapuru, Indonésii, na Filipínách a v Uzbekistánu. V USA jsme podpořili české startupy.

PODPORUJEME ODBORNOST

Kurzy pořádané v celé ČR navštívilo přes 50 tisíc lidí. Komora také ocenila 273 nejlepších absolventů 47 oborů SOŠ. V roce 2023 vyvrcholil 7. ročník odborné soutěže T‑PROFI. Po dvou letech příprav Komora vyslala reprezentační tým na evropský šampionát dovedností EuroSkills, který prověřil odborné znalosti a dovednosti 600 soutěžících do 25 let z celé Evropy. Medaili za excelenci si v oboru instalatér topenář odnesl Petr Valach z České Rybné.

SNÍŽILI JSME PODNIKATELŮM ADMINISTRATIVU

Komora do vládních antibyrokratických balíčků prosadila změny zjednodušující život živnostníkům a podnikům, například se zrušily potravinářské průkazy nebo periodické lékařské prohlídky pro nerizikové profese. Od svých členů shromáždila dalších 400 podnětů na odstranění zatěžující byrokracie, za které bude lobbovat v letech 2024 a 2025.

ČESKO NA KŘIŽOVATCE – VIZE A STRATEGIE PRO DALŠÍCH 30 LET

Česko vyčerpalo všechny dosavadní faktory růstu, ztratilo své konkurenční výhody a dostalo se do tzv. pasti středních příjmů. Hospodářská komora se stala motorem podnikatelské iniciativy Česko na křižovatce. Zejména mezi podnikateli rozproudila diskuzi o nové vizi naší země a strategiích, jak jí dosáhnout. Komora v premiérem nově založeném vládním výboru pro strategické investice předkládá nová opatření, která nastartují hospodářskou prosperitu a růst životní úrovně obyvatelstva.

NAPLÁNOVALI JSME OBNOVU UKRAJINY

Českým firmám začaly přicházet první objednávky na dodávky na Ukrajinu, hlavně zdravotnického vybavení nebo zemědělských strojů. A to na základě seznamu 100 dodavatelů, který Komora poskytla vládě pro česko‑ukrajinské mezivládní konzultace. Komora na Ukrajinu přivedla také firmy v podnikatelské delegaci. Usiluje o posílení pojištění exportu, aby se mohly realizovat kontrakty na obnovu energetické, dopravní a vodovodní infrastruktury, dále na stavební práce a materiál.

Komentáře jsou vypnuty.