O OHK Vyškov

Hospodářská komora České republiky je subjektem zastupujícím podnikatelskou veřejnost v České

Shromáždění delegátů OHK Vyškov

Shromáždění delegátů OHK Vyškov

republice a neodmyslitelnou součástí hospodářského života v České republice. Chrání zájmy svých členů – malých, středních a velkých podniků, sdružujících se v regionální síti komor a v živnostenských společenstvech.

Okresní hospodářská komora Vyškov vznikla na základě zákona č. 301/1992 Sb. a byla zapsána do obchodního rejstříku 18.července 1994. Z původního sídla na Dvořákově 23 se přesídlila na Havlíčkovu 7 a po té v roce 2019 do Vyškova – Dědic na náměstí Svobody 11. Počet zakládajících členů byl nízký, ale postupem se přidávaly další firmy až k současnému stavu kolem sedmdesáti. Rozšiřovala se také činnost – nejen evropské projekty umožnily přinášet více služeb podnikatelské veřejnosti okresu Vyškov.

Služby a servis:

  • podpora podnikatelských aktivit, prosazování a ochrana zájmů včetně zajišťování potřeb členů
  • spolupráce s orgány státní správy a samosprávy
  • poradenské a konzultační služby v otázkách spojených s podnikatelskou činností v oblasti   vyhlašování grantů, dotačních programů…
  • organizace vzdělávací činnosti, seminářů, společenských akcí
  • spolupráce s ostatními hospodářskými komorami a institucemi
  • rozhodnutím vlády ČR z 3.11.2004 se HK ČR stala povinným připomínkovacím místem zákonů
  • máme zástupce v různých komisích a poradních sborech

Orgány OHK Vyškov:

Předseda představenstva:
Ing. Stanislav Holemý – Best – Business,a.s.

Členové představenstva:
Ing. Aleš Kafoněk (místopředseda) – Ing. Aleš Kafoněk
JUDr. Marie Kolísková – ROSTEX VYŠKOV, s.r.o.
Karel Jurka – město Vyškov
Daniel Ďuriš – EUROMODA, spol. s r.o.

Dozorčí rada:
RNDr. Soňa Veselá – DAUK spol s r. o.
Petr Pupp – Petr Pupp
Blahoslav Frank – Blahoslav Frank

Zaměstnanci OHK Vyškov:

Ředitel:
Jiří Pinkas, DiS.
Administrativa, projekty, informace:
Bc. Michaela Kocourková

Kontaktní informace OHK Vyškov

Kancelář a sídlo: náměstí Svobody 19/11, 682 01 Vyškov – Dědice
Tel.: 517 348 324, email: info@ohkvyskov.cz , web: www.ohkvyskov.cz
IČ: 60714948,  č.ú.: 153388683/0300
Výpis z OR

Komentáře jsou vypnuty.