Rekvalifikační kurzy Vyškov

Rekvalifikace je označení pro získání nové kvalifikace nebo rozšíření stávající kvalifikace uchazeče o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání. Při určování obsahu se vychází z dosavadní kvalifikace, zdravotního stavu, schopností a zkušeností fyzické osoby, která má být rekvalifikována formou získání nových teoretických a praktických dovedností v rámci dalšího profesního vzdělávání. Je součástí aktivní politiky zaměstnanosti státu – může být hrazeno Úřadem práce ČR, či z Evropského sociální fondu.

Námi nabízené rekvalifikace na okrese Vyškov:

Lektorský tým Okresní hospodářské komory tvoří naši kmenoví zaměstnanci, kteří dlouhodobě na okrese Vyškov vzdělávají dospělé.

Komentáře jsou vypnuty.