Základy podnikání – rekvalifikační kurz

Úplný název: Základy podnikání

Délka kurzu: 150 hodin z toho 83 hodin teorie (cca 15 dnů, následně příprava konzultace a obhajoba podnikatelského plánu)

Výstup kurzu: Osvědčení o rekvalifikaci

Obsah kurzu:

TémaTeoriePraxe
Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci1
Právní formy podnikání4
Živnostenský zákon, Zákon o obchodních korporacích, Zákoník práce9
Daňová soustava7
Účetnictví v praxi podnikatele7
Sociální a zdravotní pojištění4
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a PO v činnosti podnikatele4
Pojištění podnikatelských rizik2
Základy managementu pro podnikatele5
Základy řízení lidských zdrojů3
Marketing10
Psychologie v praxi podnikatele7
Podnikáme v EU4
Počítač a jeho využití12
Finanční zdroje a podpory MSP4
Podnikatelský plán, jeho struktura a zpracování, konzultace podnikatelských plánů67

Místo konání: Vyškov
Termín: dle zájmu, minimální počet 5 osob, kontaktujte nás na tel. 517 348 324

Akreditace čj. MSMT-18812/2020-1/191 ze dne 10.7.2020

Komentáře jsou vypnuty.