Ukončené projekty

Projekt Ženy a podnikání

Logo_ŽaP_barevné_maléCílem projektu je více zpřístupnit ženám vstup do podnikání a zvýšit prestiž již podnikajících žen.Projekt je postaven na motivaci účastníků, nabídce individuálního asistovaného poradenství směřujícího k získávání více informací pro případné rozhodnutí vstupu do rekvalifikačního kurzu Základy podnikání a možnosti jeho skutečného zahájení.

Je zde dána příležitost i těm ženám, které se do projektu zapojí, ale jejich konečné rozhodnutí nebude pro podnikání pozitivní. Aby vynaložená snaha i finanční náklady přinesly pozitivní výsledek, je v tomto projektu zařazen kurz Administrativní pracovník se zaměřením na skladové hospodářství.

Další projektovou cílovou skupinou jsou ženy již podnikající, kterým v projektu bude nabídnuto poradenství, odborné semináře, zapojení se do činnosti budovaného Klubu podnikatelek při OHK Vyškov a celookresní soutěže Podnikatelka roku okresu Vyškov.

Webové stránky žen, které s podporou projektu začaly podnikat a www si zřídily:

Informační místa pro podnikatele

Logo_InMPProjekt Informační místa pro podnikatele byl na okrese Vyškov spuštěn v roce 2004. Z dotace MPO pro Hospodářskou komoru   ČR se podařilo vytvořit fungující síť kanceláří, které měly za úkol zdarma poskytovat informace o podnikání, EU, legislativě atp. Projekt pokračuje i po ukončení financování z MPO. Na financování provozu se podílejí jednotlivé komory, ale také v případě Jihomoravského kraje, pravě i kraj, který pokračuje s podporou tohoto poradenského nástroje.

Vyškovské Informační místo pro podnikatele naleznete na stejné adrese jako úřad komory a Vaše dotazy vyřeší Ing. Zdeněk Krmníček.

Úřední dny jsou: pondělí, středa, čtvrtek – 7.15-15.45 h V ostatních dnech, pokud budeme přítomni ,nás můžete také navštívit.

Dotaz lze zaslat emailem:
rmvyskov@inmp.cz, telefonicky 776 186 432, nebo pomocí webového formuláře www.inmp.cz

Těšíme se na Vaše dotazy.


Projekt CVPP

CVVP-logo-maleProjekt Centra pro vzdělávání a podporu podnikání byl realizovaný firmou BEVE, spol.s r.o.. Partnery byly OHK Vyškov a Břeclav.
Číslo operačního programu: CZ.04.1.03
Název operačního programu: Operační program Rozvoj lidských zdrojů
Číslo priority: 3.1
Název priority: Aktivní politika zaměstnanosti
Číslo opatření: 3.1.1
Název opatření: Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání
Datum zahájení projektu: 01.01.2007
Datum ukončení projektu: 30.06.2008

Doba trvání projektu v měsících: 18
Hlavním cílem tohoto projektu bylo nabídnout lidem z cílových skupin řadu aktivit, které zahrnují informační, motivační, rekvalifikační a profesní nástroje, vedoucí k lepšímu postavení na trhu práce, nebo k zahájení  vlastní podnikatelské kariéry.


 Projekt Aspirant 25

Aspirant_logo_mbyl určen pro nezaměstnané absolventy. Po 2 měsíčním kurzu následovalo 10. měsícůpraxe v organizacích. Další info www.beve-rpic.cz/aspirant25
Operační program: Rozvoj lidských zdrojů
Priorita: Aktivní politika zaměstnanosti
Opatření: Posílení aktivní politiky zaměstnanosti
Příjemce grantu: BEVE, spol. s r.o.
Partneři: OHK Vyškov, ÚP Vyškov, ÚP Blansko
Zahájení: září 2004
Ukončení: srpen 2008


Projekt Vzdělávání, poradenství, asistence

navrh_logo_vpa_MPrioritou projektu je podpora procesu zakládání podniků, zahájení podnikání fyzických osob a osob samostatně výdělečně činných, podpora motivace k tomuto zásadnímu rozhodnutí vzdělávání a poradenská podpora. Zvláštní zaměření aktivit je zacíleno na znevýhodněné skupiny na trhu práce a přístupu k podnikání. Projekt navazuje a rozvíjí pilotní zkušenosti Evropské Iniciativy EQUAL – START BUSINESS CENTRA v Moravskoslezském kraji a projekty CePo – Cesta k podnikání. Další informace http://beve-rpic.cz/vpa
Umístění projektu: region okresů Vyškov a Blansko
Realizace projektu: květen 2005-červenec 2006
Cíle projektu:řešit nezaměstnanost účastníků znevýhodněných skupin,zpřístupnit podnikání (sebezaměstnání) lidem ze znevýhodněných cílových skupin,posílit rovné příležitosti ve vyškovském a blanenském regionu,poskytnout cílovým skupinám informace,nabídnout vhodné nástroje a poradenství ve fázi rozhodování,připravit potencionální zájemce na vstup do podnikání a snížit možná rizika neúspěchu,připravit, nabídnout a vytvořit vzdělávací program pro zájemce o podnikání speciálně orientovaný na hendikepované účastníky cílových skupin,dostupnost nabídky a její implementaci zajistit prostřednictvím středisek podporu podnikání,

Komentáře jsou vypnuty.