Výzva k podání nabídek – Vzdělávání členů OHK Vyškov 2

V rámci projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010867 Vzdělávání členů OHK Vyškov 2 vyhlašujeme veřejnou zakázku na dodávku vzdělávacích služeb.

Předmět veřejné zakázky je zajištění vzdělávání zaměstnanců – členů OHK Vyškov. Veřejná zakázka je dle ust. §35 zákona č. 134/2016 Sb. (dále jen zákona) rozdělena do 4 částí (viz. níže), přičemž zájemci jsou oprávněni podat nabídku na každou část veřejné nabídky samostatně, případně na jejich libovolné kombinace, nebo na všechny části veřejné zakázky.

Zakázka je členěna na části:
I. část – Obecné IT, Specializované IT, Účetní, ekonomické a právní kurzy
II. část – Měkké a manažerské dovednosti
III. část – Jazykové vzdělávání
IV. část – Technické a jiné odborné vzdělávání

Celková hodnota zakázky: 2 237 708 Kč

Komentáře jsou vypnuty.