Pozvánka a informace: Úspory energií a zdrojů v OP PIK a Podpora pro sociální podniky


Úspory energií a zdrojů v OP PIK

 • Datum: 8. 10. 2019
 • Místo konání: Výstaviště 405/1, Brno – Zobrazit na mapě
 • Téma: Výzvy

Agentura pro podnikání a inovace si Vás u příležitosti konání 61. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně dovoluje pozvat na seminář Úspory energií a zdrojů v OP PIK.

Účast na semináři je bezplatná. Vzhledem k omezené kapacitě prostor je účast pouze pro registrované.

Registrujte se nejpozději do 3. 10. 2019 na: renata.korinkova@agentura-api.org. V přihlášce prosím uveďte: jméno účastníka, název společnosti, telefonní číslo a kontaktní e-mail.

Více informací včetně programu semináře naleznete v pozvánce.


Bezúročný úvěr pro sociální podniky od ČMZRB

Zvýhodněné úvěry v programu S-podnik usnadňují sociálním podnikům financování investičních projektů zaměřených na zahájení či rozvoj podnikatelské činnosti. Projekty lze realizovat kdekoliv na území ČR včetně hlavního města Prahy. Program je financován z ESI fondů v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Příjem žádostí o podporu bude zahájen 1. 12. 2019.

Jaký úvěr ČMZRB nabízí?

 • bez úroku a bez poplatků,
 • výše úvěru 650 tis. až 25 mil. Kč,
 • až do výše 90 % způsobilých výdajů projektu,
 • splatnost až 12 let,
 • odklad splátek až 3 roky.

Na co jej můžete použít?

 • k pořízení strojů a zařízení (nové, repasované i použité),
 • k pořízení či technickému zhodnocení staveb využívaných k podnikatelské činnosti,
 • k pořízení dlouhodobého nehmotného majetku – např. licence, software, technologické postupy apod.

Pro koho je určen?

pro podnik splňující tyto podmínky:

 • je drobným, malým nebo středním podnikem, který již podniká či zahajuje podnikání v některém z podporovaných odvětví,
 • veřejně se hlásí k definici sociálního podniku (případně již je sociálním podnikem) v souladu s podmínkami uvedenými v příloze č. 2 Výzvy.

Více informací na webu ČMZRB https://www.cmzrb.cz/podnikatele/uvery/s-podnik/?rc

Komentáře jsou vypnuty.