Klub personalistů při OHK Vyškov

Klub personalistů byl ustaven při OHK ve spolupráci s Úřadem práce ve Vyškově 12.2.2010.

Hospodářská komora má zájem na tom, aby profesionálové z podniků a institucí, členů i nečlenů hospodářské komory, měli možnost se setkat, vyměnit si zkušenosti, ale především získat informace z oblasti zaměstnanosti, nových dotačních programů a možností řešení v našem regionu.
Současně se od tohoto klubu očekává pomoc při formulování návrhu a stanovisek pro komorové, ale i samosprávné a státní orgány.

Klub personalistů se zaměří na:

 1. Výměnu profesních informací a předávání zkušeností v oblasti lidských zdrojů, včetně sjednocování praxe a společné reakce na legislativní změny.
 2. Návrhy nástrojů k průzkumu předpokládaných potřeb odborníků a profesí v okrese.
 3. Doporučuje zaměření vzdělávacích aktivit OHK Vyškov pro podnikatele, manažery a profesní odborníky.
 4. Spolupodílí se na přípravě a zpracování stanovisek a doporučení představenstva OHK Vyškov v oblasti rozvoje lidských zdrojů, zaměstnanosti a trhu práce.

Aktuálně se Klub personalistů schází 2-3 ročně. Pro bližší poznání práce svých kolegů navrhla jeho předsedkyně JUDr. Marie Kolísková, aby se schůze konaly v jednotlivých podnicích členů. Prvním hostitelem byl ROSTEX VYŠKOV s.r.o., následovalo HESTEGO a.s.  a ÚP ČR, KoP Vyškov, Fritzmeier s.r.o., BKR ČR, s.r.o.

Členství v klubu je bezplatné a přináší stejný přístup pro registrovaného, jaký mají členové OHK Vyškov. Výhodou této spolupráce je možnost ovlivnit výběr vhodné odborného semináře a zúčastnit se jej za zvýhodněných podmínek.

Kontakt:
Předsedkyně klubu: JUDr. Marie Kolísková, ROSTEX VYŠKOV, s.r.o., tel.: 517 316 205.
Administrátor klubu: Jiří Pinkas, DiS., Okresní hospodářská komora Vyškov, náměstí Svobody 19/11, 682 01 Vyškov, tel.: 517 348 324, email: info@ohkvyskov.cz

Prihlaska_Klub_personalistu_OHK_Vyskov

Seznam firem, které mají svého zástupce v Klubu personalistů při OHK Vyškov:

 •  ANTREG, a. s.
 • BKR ČR, s.r.o.
 • Böttcher ČR, k.s.
 • De Heus a.s.
 • European Data Project s.r.o.
 • fischer Vyškov spol. s r.o.
 • Fritzmeier s.r.o.
 • HESTEGO s.r.o.
 • Lear Corporation Czech republic s.r.o.
 • Město Vyškov
 • RESPONO, a.s.
 • ROSTEX VYŠKOV, s.r.o.
 • SMC Industrial Automation CZ s.r.o.
 • Správa majetku města Vyškova, p.o.
 • STAEG, spol. s.r.o.
 • Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15
 • TRASKO, a.s.
 • Úřad práce ČR – KOP Vyškov
 • fischer automotive systems s.r.o.
 • Astotec Automotive Czech Republic s.r.o.
 • Devro s.r.o.
 • EURO NÁŘADÍ s.r.o.
 • Fenstar s.r.o.
 • GRAPECARE LTD, organizační složka
 • Zámek Slavkov – Austerlitz, p.o.
 • ROSTĚNICE, a.s.
 • Rompa CZ s. r. o.
 • Valíček & Valíčková, advokátní kancelář, s.r.o.

Fotogalerie z jednání Klubu personalistů při OHK Vyškov při výjezdních zasedáních:

Klub_personalistu_UP Klub_personalistu_HESTEGO Klub_personalistu_Frietzmeier Klub_personalistu_BKR Klub_personalistu-ROSTEX