Výsledky volebního shromáždění delegátů OHK Vyškov 2024

Děkujeme všem členům, kteří si našli čas zúčastnit se nejvyššího orgánu vyškovské hospodářské komory – shromáždění delegátů 18. 4. 2024 v hotelu Selský dvůr a to tak bylo usnášeníschopné.

V roce 2024 bylo shromáždění volební. Na tříleté období bylo doplněno pětičlenné představenstvo OHK Vyškov. Dozorčí rada bude pracovat ve stejném složení jako v letech 2021 – 2024.

Slouží se poděkovat bývalým členům představenstva. Dlouholetému místopředsedovi Ing. Aleši Kafoňkovi, JUDr. Marii Kolískové a Danielu Ďurišovi.

Představenstvo OHK Vyškov 2024 – 2027

Dozorčí rada OHK Vyškov 2024 – 2027

Všem novým a staronovým členům vedení gratulujeme ke zvolení.

Komentáře jsou vypnuty.