INFORMACE O VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK IT vzdělávání členů OHK Vyškov

 

vyhlášené v zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také „Zákon“).

Původní výzva Zajištění „IT vzdělávání členů OHK Vyškov“ je zrušena a je nahrazena vyzvou se stejným plněním, pouze hodnotícím kritériem cena s DPH.

 Projekt je financován ze zdrojů Evropské unie, Národní plán obnovy.

Název zakázky                                        Zajištění „IT vzdělávání členů OHK Vyškov“ 2

Odkaz: https://nen.nipez.cz/profily-zadavatelu-platne/detail-profilu/OHKVyskov/zahajene-zakazky/detail-zakazky/N006-24-V00003832

Druh                                                          Služba

Datum vyhlášení                                   13. 2. 2024  

Reg. číslo projektu                                CZ.31.6.0/0.0/0.0/23_101/0008597

Název projektu                                      IT vzdělávání členů OHK Vyškov

Název /obchodní firma/                     Okresní hospodářská komora Vyškov

Sídlo                                                           náměstí Svobody 19/11, 682 01 Vyškov

Osoba oprávněná jednat                  Jiří Pinkas, DiS, ředitel

za zadavatele, její                                 email: info@ohkvyskov.cz, tel. 517 348 324  – osoba, jíž zadavatel

telefon a e-mailová adresa               udělil plnou moc k zastupování při všech právních jednáních v rámci zadávacího řízení ve smyslu ust. § 43 ZZVZ

Profil zadavatele                                   https://nen.nipez.cz/profil/OHKVyskov

Lhůta pro podání zakázky                  1. 3. 2024, 23:59hod

Zahájení plnění                                      4/2024

Ukončení plnění                                    9/2025

Předpokládaná hodnota zakázky: 1 285 504,- CZK s DPH.

Předpokládaná hodnota vyučovací hodiny: 1 936,- CZK s DPH / hod.

Místo realizace:            převážně okres Vyškov, učebny zapojených firem, učebna OHK Vyškov. Technika dodavatele, či vlastní.

Komentáře jsou vypnuty.