Testování OSVČ a malých firem na COVID-19

Co a kdy mají učinit zaměstnavatelé s počtem zaměstnanců od 1 do 9?

 • smluvně musí zajistit dostupnost testů pro své zaměstnance do 28. 3. 2021;
 • od 6. 4. 2021 nesmí mít na pracovišti žádného zaměstnance, který by v posledních 7 dnech neabsolvoval některý z určených druhů testů s negativním výsledkem.
 • opatření ministerstva zdravotnictví k testování ve firmách od 1 do 9 zaměstnanců ZDE

Jaké jsou povinnosti pro testování osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) ?

Pro živnostníky a osoby samostatně výdělečně činné bude od 6. 4. 2021 platit povinnost antigenního testování na covid-19 v případě, že se při výkonu své práce setkávají se třetími osobami (s výjimkou osob ve společné domácnosti). Testy na přítomnost koronaviru při výkonu povolání nesmí být starší než 7 dní. Opatření ministerstva zdravotnictví k povinnému testování OSVČ čtěte ZDE.

Výjimky testování COVID-19:

 1. Home office.
 2. Osoby, které prodělaly potvrzené onemocnění covid-19 s a covid-19 před méně než 90 dny, a neprojevují se u nich příznaky onemocnění covid-19.
 3. Osoby s certifikátem MZdr  o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, přičemž od druhé dávky (resp. u jednodávkových vakcín od první dávky) uplynulo nejméně 14 dnů a neprojevují se u nich příznaky onemocnění covid-19.

Jak řešit konflikt se zaměstnanci, kteří se odmítají nechat otestovat? Například proto, že způsob samotestů považují za bolestivý či neúměrně invazivní?

Zaměstnanci jsou povinni se takovému testování podrobit, pokud nespadají do žádné z uvedených výjimek. Mimořádné opatření MZdr ukládá povinnost absolvovat test u zaměstnavatele (nebo v odběrovém centru). Odmítnutí testu zaměstnancem bez doložení potvrzení o absolvování testu jinde lze považovat za porušení § 301 písm. c) zákoníku práce a dle toho lze vyvodit pracovněprávní důsledky.

Jaké jsou možnosti zajištění antigenního testování ze strany zdravotnického personálu?

 • Závodní lékař – poskytovatel pracovně-lékařských služeb – testování ve firmě.
 • Smlouva s externím poskytovatelem zdravotních služeb – testování ve firmě.
 • Testování mimo prostory firmy ve státem a zdravotními pojišťovnami garantované síti odběrových center, odběrových míst a antigenních odběrových center.
 • Testování mimo prostory firmy v ordinaci dalších poskytovatelů zdravotních služeb provádějících testování.

Tyto varianty nepředpokládáme, nejjednodušší je z pohledu OHK Vyškov  samotestování.

Lze zajistit testování ve firmách a OSVČ prostřednictvím samotestování?

Antigenní testování zaměstnanců ve firmě a u OSVČ může být dále prováděno i prostřednictvím samotestování.

 • Firma či OSVČ nakoupí samoodběrové testy a poskytne je zaměstnancům k provedení samotestování.
 • Výše příspěvku na 1 pojištěnce bude nastavena ve výši skutečně uplatněných nákladů na pořízení samoodběrového testu, maximálně však 4 x 60 Kč za měsíc.
 •  Firma či OSVČ vystaví jedenkrát za měsíc přehled zaměstnanců firmy či OSVČ (pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny), kteří absolvovali sebetestování, který následně předloží pojišťovně. Formulář pro pojišťovnu ke stažení.

Pokud bude výsledek pozitivní, je nutné:

 • Při pozitivitě provedeného antigenního testu laickou osobou zajistit bezprostřední informování (telefonicky, e-mailem) závodního lékaře (poskytovatele pracovně – lékařských služeb) nebo registrujícího praktického lékaře, který rozhodne o konfirmačním testu prostřednictvím RT-PCR testu a vystaví žádanku v ISIN.
 • Firma je povinna zajistit likvidaci potenciálně infekčního materiálu (použitých testů).

Jaké antigenní testy pro laické testování lze využít?

Seznam antigenních testů, pro které vydalo ministerstvo výjimku podle § 4 odst. 8 nařízení vlády č. 56/2015 Sb. naleznete na tomto odkazu.

Kde najdu další informace?

Další užitečné informace a rady, jak při testování postupovat, naleznete na webu Hospodářské komory ZDE.

Tip OHK Vyškov na nákup nejlevnějších testů (kde jsme kupovali my):

 

Komentáře jsou vypnuty.