Kondolence – PhDr. Antonín Holubář *1945 – †2021

Dne 3. 3. 2021 zemřel ve věku 75 let náš kolega PhDr. Antonín Holubář na nemoc COVID-19.

Svůj profesní život zahájil ve Zbrojovce Vyškov na pozici mistra. Při zaměstnání vystudoval FF UK v Praze obor Výchova a vzdělávání dospělých. Po revoluci založil vzdělávací společnost BEVE, spol. s r.o. Byl spoluzakladatelem Národní asociace pro rozvoj podnikání a 12 let byl jejím předsedou a aktivně se věnoval především začínajícím podnikatelům. Od roku 1995 byl předsedou dozorčí rady Okresní hospodářské komory Vyškov a později Krajské hospodářské komory jižní Moravy.

I přesto, že v roce 2009 prodal svou firmu, tak se práci věnoval dál. V hospodářské komoře působil jako OSVČ na úrovni dozorčí rady do roku 2018 a poté pracoval v OHK Vyškov, na zkrácený úvazek, jako poradce a manažer projektů.  Byl stále aktivní a plný energie a s vervou se pouštěl do nových výzev.

Jeho koníčkem byla rodina, domácí hospodářství a práce.

Bohužel doba neumožňuje se s doktorem Holubářem rozloučit, tak alespoň zde můžete symbolicky v komentářích níže.

Doktore, budete nám chybět.

61 Komentářů

 1. Jiří Pinkas

  Je těžké se smířit s odchodem člověka, se kterým tráví v zaměstnání obrovskou porci času. Celý rok jsme spolu čekali, až se situace zlepší a budeme moci opět naplno dělat aktivity pro podnikatele. Bohužel na Vás se naplno projevila zákeřnost viru. Před 14 dny jste tu byl, teď je Vaše místo prázdné. Slzy se mi derou do očí. Sbohem a děkuji.

  • Připojuji se, nejen jménem svým, ale celé OHK Hodonín, k vyjádření hluboké soustrasti rodině Dr. Holubáře i kolegům na OHK Vyškov. Byl to trpělivý a inspirativní chlap. Čest jeho památce!

 2. Zdeňka Adlerová

  Bylo mi ctí, když si pan Doktor vybral jako svého profesního partnera Knihovnu Karla Dvořáčka. Upřímnou soustrast všem jeho blízkým i spolupracovníkům.

 3. Eva Vavrouchová, HESTEGO a.s.

  Ve Vyškově jsem začala působit v roce 2008 a PhDr. Holubář byl jednou z prvních významných osobností, se kterými jsem se zde seznámila. Spolupracovali jsme spolu dlouhá léta na spoustě zajímavých projektů. Vždy jsem si ho velice vážila.
  Udělal jste mnoho dobrého pro mnoho lidí, pane doktore. Budu na Vás vždy vzpomínat s úctou.

 4. Pavel Fišer

  Je opravdu zásah, když odejde člověk, kterého znám a dlouhodobě s ním spolupracuji v tom nejlepším slova smyslu. Je mě to upřímně líto a budu věnovat častou vzpomínku. Upřímnou soustrast a trvalou myšlenkovou památku.

  Pavel Fišer, odbor regionálního rozvoje KÚ JMK

 5. Václav Božek

  Pro mne neuvěřitelná zpráva vyvolávající zármutek nad neočekávanou a nenahraditelnou ztrátou.

 6. Zdeněk Karásek

  S Tondou Holubářem jsem intenzivně spolupracoval v letech 1993 – 2005 v národní síti RPIC – Regionálních poradenských a informačních center pro podnikatele. Za tu dobu jsem ho poznal jako poctivého a pracovitého chlapa, zapáleného pro rozvoj podnikání a pomoc začínajícím firmám, ale také jako dobrého člověka a veselého parťáka. Je velká škoda, že odešel předčasně a „díky“ zákeřnému čínskému viru, který nás všechny dusí a podnikatele poškozuje i existenčně. Budu na tebe, Toníku, vzpomínat s velkým respektem a ať je ti země lehká. Zdenek

 7. Pavel Vyvijal - EURO NÁŘADÍ, Komořany

  Posíláme vzpomínku a modlitbu panu Holubářovi. Jeho vitalita, energie a tah na branku nás při každém setkání s ním udivoval. Přijměte naši upřímnou soustrast.

 8. Milan a Radek Machovi z Nymburka

  S hlubokým zármutkem jsme přijali zprávu o Tvém odchodu Toníku. Odešel čestný a pracovitý člověk, kolega, který byl našim vzorem. Dokázal přinášet radost a měnit naše životy. Budeme na Tebe vzpomínat.

 9. Renata Trávníková, OHK Blansko

  Kdo poznal pana Holubáře, ten ho měl rád. Uměl pomoci, uměl rozesmát. Děkuji, že jsem měla tu čest pana Holubáře poznat. Budu na Vás vzpomínat a usmívejte se na nás tam shora.
  Upřímnou soustrast rodině a blízkým.

 10. Jarmila Šagátová, Třinec

  Tato smutná zpráva mě velmi zasáhla. Měla jsem tu čest pracovat s panem Holubářem řadu let v Národní asociaci pro rozvoj podnikání. Byl to čestný, poctivý, pracovitý chlap a kamarád. Navždy zůstane v mých vzpomínkách. Tondo, díky! Rodině upřímnou soustrast.

 11. Roman Olejník

  Pane doktore, děkuji Vám za průpravu do života při mém prvním zaměstnání u Vás v BEVE, strávil jsem zde úžasných deset let. Byl jsem rád, že i nadále můžeme spolupracovat na Vašich projektech, jak pracovních, tak soukromých a těšit se na každé setkání. Děkuji Vám za vše… Opravdu jste byl člověk na svém místě…

 12. za společnost EUROMODA Daniel Ďuriš a Jana Ďurišová

  Od podzimu roku 2017 působím ve společnosti EUROMODA ve Vyškově jako jednatel. S panem PhDr. Holubářem jsme spolupracovali na několika pro společnost zajímavých a přínosných projektech. Velice rádi jsme s ním spolupracovali. Vždy ochotně pomohl a poradil, za což jsem byl v začátcích své funkce moc rád. Budeme na něho s úctou vzpomínat. Rodině tímto vyjadřujeme upřímnou soustrast.

 13. Je těžké slovy vyjádřit, jak hluboce nás tato smutná zpráva zasáhla…
  Je nám velkou ctí, že naše společnost mohla v minulosti s panem doktorem Holubářem spolupracovat a podílet se na celé řadě projektů.
  Upřímnou soustrast všem jeho blízkým.
  S úctou a vděčností,
  Blanka Pekařová a Sylva Macháčková

 14. Luboš Kadlec

  Smutná zpráva. S pane Holubářem jsme spolupracovali dlouhá léta.
  Byl to člověk na svém místě.
  Čest jeho památce.

 15. Jaroslav Novák, živnostník a BIG-BAND VYŠKOV

  Jako rána z čistého nebe tato smutná zpráva. Znali jsme se opravdu dlouhou dobu, jak o tom nyní tak přemýšlím. Tonda (Toníček) byl plný elánu a v dobré kondici. Je mi to opravdu líto. Upřímnou soustrast pozůstalým.

 16. Jana Otáhalová

  Je mi nesmírně líto, že nás pan doktor Holubář opustil. Měla jsem tu možnost a čest s ním spolupracovat po řadu let, ať už pracoval ve firmě BeVe nebo jako se zástupcem Hospodářské komory. Mezi nejkrásnější vzpomínky určitě patřila setkání s podnikateli, oceňování žen – podnikatelek, jejichž práce si nesmírně vážil. Je smutné, že nás opustil člověk plný elánu a dobrého srdce. Budeme na něj všichni s láskou vzpomínat.

 17. Marcela Látalová

  Smutná zpráva. Je mi to líto . Upřímnou soustrast celé rodině i všem spolupracovníkům.

 18. Alena Podolanová

  Není možné zapomenout na člověka tak pracovitého, ochotného, odpovědného a přátelského. Své zkušenosti rád sdílel i se studenty obchodní akademie ve Vyškově. Úcta a vzpomínky zůstávají dál v mém srdci.

 19. Jiří Štajner

  Vyjádření hluboké soustrasti pozůstalým doprovází pocit, že odešel m.j. „otec“ naprosté nezbytnosti existence systému celospolečenské pomoci začínajícím podnikatelům. Jeho entuziazmus v této věci nám zůstává všem vzorem a náplň jeho firmy byla realizována i v našich řadách, do nichž zaséval lidství a skromnost.

 20. Zavřelovi spol. BANADO s.r.o.

  Smutná zpráva zasáhla zcela určitě všechny známé, přátele, kolegy a kamarády…..zůstalo zde smutno, prázdno a slzy, které lze těžko zastavit nad tak pracovitým, chápavým, vstřícným a veselým člověkem, jako byl pan Holubář……….svět bude chudší o jednoho úžasného člověka………
  Upřímnou soustrast celé rodině .

 21. Petr Bajer

  Odešel poctivý chlap, který odváděl moře práce ve prospěch ostatních.
  Upřímnou soustrast rodině i spolupracovníkům. Děkuji za spolupráci.

 22. Ladislava Vymazalová

  Upřímnou soustrast celé rodině i všem spolupracovníkům.
  Je to škoda.

 23. Věra Pernicová

  Moc smutná zpráva. Nečekaná. Děkuji, že jsem pana Holubáře poznala. Budu na něho vždy vzpomínat s úctou.

 24. Kulhánková Vlad.

  Tato smutná zpráva nás hluboce zasáhla, neboť jsme se těšili na další úspěšnou spolupráci při zlepšení epidemiologické situace. Vaše osobnost a tvůrčí nápady nám budou velmi chybět.
  Čest Vaší památce.
  Za ISŠ Slavkov u Brna
  Kulhánková Vlad., ředitelka školy

 25. Milana Farníková

  Slzy mi tečou po tváři, když čtu tuhle smutnou zprávu a říkám si proč právě on? Člověk který byl vždy ve správný čas na správném místě, uměl podat pomocnou ruku všem, kdo ji potřeboval.
  Nelze na Vás zapomenout pane doktore. Upřímnou soustrast celé rodině

 26. Ludmila Nováková, Maják SVČ Vyškov

  Bylo nám ctí s panem doktorem spolupracovat.
  Prosím, přijměte naši hlubokou soustrast.
  Pracovníci Majáku SVČ Vyškov

 27. Pavel a Zdenka Lukášovi, TESPO Vyškov

  Přejeme upřímnou soustrast celé rodině a všem spolupracovníkům.

 28. Aleš Kubíček, za HERTIN s.r.o. a tým lektorů

  S panem Holubářem jsme spolupracovali na realizaci vzdělávacího projektu pro členské firmy OHK Vyškov. Jeho aktivita a zápal pro věc byla pro nás při každém setkání inspirující. O to více jsme zarmouceni touto smutnou zprávou.

 29. Aleš Kafoněk - místopředseda OHK

  Čest Tvé památce Toníku, budeš nám chybět. Byl si duší OHK Vyškov.
  Budeme na Tebe stále vzpomínat.
  Upřímnou soustrast celé rodině.

 30. Antonín Gondek Ostrava

  Přijměte upřímnou soustrast,Toním byl můj nejlepší kamarád.Budu na
  Tebe Toníku stále vspomínat
  Tvůj kamarád Tonda.

 31. Ing. Jan Chrištof, CHRIŠTOF, spol. s r.o.

  Velmi smutná zpráva, jež mne silně zasáhla. S panem PhDr. Holubářem jsem se seznámil a spolupracoval již v počátcích privatizace. Získal jsem od něj cenné rady a pomoc v začátcích podnikání a jsem mu za to dodnes nesmírně vděčný. Jeho náhlý odchod je o to smutnější, že nás opustil plný energie a činorodosti.
  Rodině vyjadřuji upřímnou soustrast a přeji dostatek sil k překonání toho, co nelze změnit.

 32. Ing. Jan Marek

  Zpráva o smrti pana doktora Holubáře mě bolestně zasáhla. Odešel pracovitý, chytrý a férový chlap, se kterým jsem spolupracoval od roku 2000, kdy jsem se stal ředitelem Úřadu práce ve Vyškově a v naší spolupráci jsme pokračovali i po mém odchodu do Brna či na MPSV. Udělal obrovský kus práce pro rozvoj zaměstnanosti, a to nejen na úrovni okresu. Nedokážu si bez něj představit nejen naše společné Veletrhy vzdělávání , ale i desítky dalších aktivit ve prospěch lidí, hledajících své uplatnění na trhu práce. Velmi jsem si jej vážil nejen pro jeho profesionalitu, ale i pro jeho lidský přístup. Plně pro něj platí to biblické „Podle skutků jejich poznáte je..“ Děkuji za to a budu s úctou vzpomínat.
  R.I.P.
  Přijměte moji upřímnou soustrast.

 33. Vyškovská TV - Alexandr Novák

  Tato velmi zarmucující zpráva nás zasáhla nejen vzhledem k dobré spolupráci s panem Holubářem, ale především lidsky. Pan Holubář byl vždy skvělý a spolehlivý partner a dobrý člověk.

  Dovolte tedy, abychom alespoň takto vyjádřili upřímnou soustrast rodině, přátelům a jeho spolupracovníkům.
  Osobnost jakou byl pan Holubář bude nejen nám, ale i na Vyškovsku chybět.

  Pokoj jeho duši.

 34. JUDr. Dagmar Berková

  Pane doktore, byl jste noblesním představitelem podnikatelů z Vyškovska. Bylo mi ctí s vámi spolupracovat, bez Vás bude svět chudší o jednoho skvělého člověka.
  Pokoj Vaší duši a upřímnou soustrast všem blízkým.

 35. Gerta Kouřilová

  Odešel dobrý člověk – čestný, poctivý a pracovitý.
  Upřímnou soustrast celé rodině a všem spolupracovníkům.
  Gerta Kouřilová

 36. Ing. Petr Navrátil

  Dobrý večer,
  především bych chtěl rodině pana Dr. Holubáře vyslovit upřímnou soustrast.
  Seznámili jsme se prostřednictvím HK Vyškov v době, kdy jsem řídil “ Sochorku “ / SOŠ A SOU Vyškov. Vždycky mě uměl povzbudit v nelehkém úkolu přeměny již hodně sešlé školy ve školu odpovídající vizi a potřebě nového století s dopadem nejen na nejbližší okolí, ale celý kraj i ČR. Jeho poděkování a ocenění bylo více než odměna od zřizovatele ! Rovněž i každoroční pozvání na výroční jednání HK / i po mém odchodu z Vyškova / mě vždy potěšilo ! Jeho “ mladický “ elán, skromnost a pracovitost nám všem bude určitě chybět!

  Ing. Petr Navrátil, exředitel SOŠ A SOU Vyškov z Lutína

 37. Ing.Vladimír Krejčí KOKR BRANKOVICE,s.r.o.

  Velmi smutná zpráva. Odešel vyjímečný člověk. Bylo mi ctí s ním spolupracovat. Bude nám všem chybět.
  Přijměte projev upřímné soustrasti

 38. Iveta Pelá

  Smutná a nečekaná zpráva. Je mi velmi líto, že nás opustil pan doktor Holubář. Bylo mi ctí poznat pana doktora, člověka na svém místě, upřímného, spolehlivého a velmi pracovitého. Odešel člověk, kterého jsem si vážila. Upřímnou soustrast všem blízkým a spolupracovníkům.

 39. Fritzmeier s.r.o. Vyškov

  Jménem společnosti Fritzmeier s.r.o. Vyškov vyjadřujeme upřimnou soustrast všem pozůstalým a spolupracovníkům. Bylo nám ctí s panem Dr. Holubářem spolupracovat.

 40. RNDr. Petr Hájek

  Vážení přátelé, vážený pane řediteli,
  Vaše zpráva z OHK nás zastihla jako blesk z čistého nebe, zcela nepřipravené ji přijmout. Pan doktor Holubář byl podporovatel naší školy, technického vzdělávání a zúčastňoval se našich akcí. Spolupráce s ním i OHK byla vždy na vysoké profesionální úrovni. V jeho osobě ztrácíme člověka zapáleného pro činnost v hospodářské komoře i v regionu vůbec. Byl jeden z hybatelů a organizátorů velice zdařilé akce na Masarykově náměstí ve Vyškově, která se týkala propagace řemesel a učňovského školství. Ještě před nedávnem jsme spolu mluvili a kdo by se nadál, že naposled.
  Touto cestou si dovoluji za naší školu vyjádřit upřímnou soustrast především rodině, neboť v dnešní pandemické době ani nemůžeme se zúčastnit smutečního obřadu a osobně rodině kondolovat. Prosím o přeposlání rodině. Rovněž pak chci kondolovat i OHK, neboť v osobě doktora Holubáře i tato instituce ztrácí obětavého člověka. Čest jeho památce.
  Za SOŠ a SOU Vyškov

  RNDr. Petr Hájek
  ředitel SOŠ a SOU Vyškov, příspěvková organizace
  Sochorova 15
  682 01 Vyškov

 41. Petr Pupp

  Moc smutná zpráva, že nás Dr. Holubář opustil. Toníku bylo pro mě ctí tě poznat a pracovat s tebou. Byl jsi opravdový chlap a kamarád. Jen málo kdo se může pochlubit takovou porcí nasazení. Odpočívej v pokoji.
  Upřímnou soustrast pozůstalým.
  Za FEROBET Rousínov

  Petr Pupp

 42. Doc.Ing. Antonín Malach, CSc.

  Nečekaná a bolestná zpráva mi připomněla dlouhá léta plodné profesní spolupráce a milá setkání. Svůj obdiv k Toníkovi vyjadřuji přípitkem k jeho 70. narozeninám

 43. Dr. Holubář se velmi aktivně věnoval nejen vzdělávání dospělých, ale i koordinaci a rozvoji vzdělávacích aktivit v kraji. Jeho nápady a aktivita byly inspirací pro celou Asociaci institucí vzdělávání dospělých ČR, kde byl dlouholetým členem. Osobně děkuji za řadu podnětných rozhovorů a společné hledání cest… Milý pane, budete nám tu moc chybět! Bylo nám ctí i potěšením s Vámi spolupracovat.
  Upřímnou soustrast rodině.

 44. Ing. Stanislav Pernický

  Zpráva o smrti Toníka mě velmi zasáhla. Odešel velice pracovitý, chytrý a poctivý chlapík, se kterým jsem dlouhá léta spolupracoval v rámci NARP.

  Rodině a všem spolupracovníkům vyjadřuji hlubokou a upřímnou soustrast.

 45. Leona Hajšmanová

  Tato smutná zpráva mě velice zaskočila.
  Bylo mi ctí pane Holubáři Vás poznat, klid Vaší duši a upřímnou soustrast rodině.

 46. Standa Holemý

  Milý Toníku, loučím se s Tebou při ukončení Tvé pozemské pouti. Děkuji
  za to, že jsem mohl být kousíčkem její součástí. Vyslovuji upřímnou soustrast Tvé rodině a blízkým.

 47. Mgr. Pavel Ondrák

  Vážený pane doktore.
  Znali jsme se více než dvacet let, v posledních letech jsme ve Vyškově výborným způsobem spolupracovali. Je mi moc líto, že už spolu nikdy nebudeme mluvit, že už mi nezavoláte kvůli pomoci klientům úřadu práce, je mi líto, že se nebudeme potkávat na nejrůznějších akcích ve Vyškově. Je mi moc líto, že odešel tak příjemný, inteligentní, stále pozitivně naladěný člověk.

 48. Dušan Holubář,syn

  Dobrý den
  Mockrát Vám všem děkuji za celou naši rodinu za projevenou soustrast.
  Táta miloval svou práci a o mnoha s Vás,kteří tu píšete mluvil s velkou úctou.Kéž by si mohl přečíst,jak o něm hezky píšete.Diky

 49. Magdalena Svobodová

  Je mi to moc líto a těžko se mi hledají slova. Tak náhlý odchod pana Holubáře mě velmi zaskočil. Přijměte prosím projev mé upřímné soustrasti.
  Pana Holubáře jsem znala více než 20 let a vždy si ho velice vážila pro jeho obětavost pro druhé, upřímnost, skromnost a příjemné vystupování. Budu vzpomínat na jeho milý úsměv.

 50. Antoš Miloš, dr.h.c., emeritní prezident Akademie J.A.Komenského ČR

  Vážení pozůstalí,
  stále nemohu uvěřit, že nás opustil tak činorodý člověk, jakým byl po celý život pan dr. Holubář. V době, kdy jsem měl tu čest, být 15 let místopředsedou Rady pro rozvoj lidských zdrojů JMK, velice jsme spolupracovali na Strategii RLZ kraje, na nesčetných aktivitách v oboru vzdělávání dospělých, projektech podporovaných ESF, při organizaci Týdnů vzdělávání dospělých. Budu si jej pamatovat jako člověka s velkou erudicí a invencí, který svým životem a prací zanechal po sobě nesmazatelnou stopu. Vzdávám čest jeho památce.

 51. Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR

  S velkým smutkem jsem přijal zprávu o úmrtí pana Antonína Holubáře. Velmi si vážím jeho zásluh na rozvoji a podpoře podnikání a jeho dlouholetého pracovního nasazení, se kterým se věnoval činnosti v hospodářské komoře a přispíval k šíření jejího dobrého jména. Dovoluji si proto vyjádřit upřímnou soustrast celé rodině pana Holubáře i jeho spolupracovníkům.

 52. Miroslav Frnoch

  Toníka jsem poznal na studiích VŠ a měl jsem tu čest s ním sdílet po celou dobu studia společný pokoj. Toník byl ve svém jednání přímý, věcný a zároveň lidský, přátelský a veselý. Svým neutuchajícím elánem a pracovitostí dokázal strhnout a motivovat lidi okolo sebe.
  Toníku, byl jsi vzácný člověk. Chci Ti poděkovat za Tvé kamarádství a svému životu za to, že jsem Tě mohl poznat. Budeš mi moc chybět.

 53. Martina Zukalová

  Toto je nepopsatelná ztráta, kterou odchodem doktora Holubáře zažíváme. Neskutečně bude chybět. Upřímnou soustrast celé rodině
  a všem spolupracovníkům a všem pro které byl oporou v životě osobním i pracovním.

 54. Jaromír Hron

  Teprve v pátek jsem zjistil, že nás opustil můj kamarád a přítel Tonda Holubář. Naposledy jsme se viděli, když si přišel k nám do kanceláře před koncem roku 2020 převzít kalendář pro Osobnosti neziskového sektoru JMK 2020 a sponzory této akce. Antonín Holubář je jednou z osobností této ankety. Už se bohužel neuvidíme na předávání ocenění, které se posouvá kvůli Covidu na konec tohoto pololelí. Už mu nebudu moci poděkovat za to, co pro další vzdělávání populace udělal. Bude mi smutno. Jaromír

 55. Milena Lízalová, bývalý zaměstnanec ČMZRB a.s., pobočka Brno,

  Pana doktora Holubáře jsem znala snad 20 let. Seznámili jsme se na pobočce ČMZRB a.s. a. v Brně. Pomáhal podnikatelům získávat podpory, které tato banka poskytuje. Vždy jsme se shodli na vzájemném postupu a našli společnou cestu – tu nejlepší pro podnikatele. Vážila jsem si jeho lidského přístupu a férového jednání. Pan doktor Holubář byl i poradcem a konzultantem pracovníkům na centrále ČMZRB a.s. v Praze při vytváření nových programů pro začínající podnikatele.
  Naposledy jsme spolu mluvili v srpnu roku 2020 na setkání podnikatelů ve Vyškově. A zase za rok, tak jsme se loučili. Milý pane doktore, bylo mi ctí s Vámi spolupracovat a je mi neskutečně líto, že již se bohužel neuvidíme. Přeji upřímnou soustrast rodině i spolupracovníkům.
  Odpočívejte v pokoji.

 56. Marie Jílková a Markéta Sklenářová, OHK Znojmo

  S hlubokým zármutkem se připojujeme jménem celé OHK Znojmo k vyjádření upřímné soustrasti rodině, přátelům a kolegům pana Dr. Holubáře. Bylo nám ctí jít kousek Vaší životní cesty společně, pane doktore, budete nám chybět.

 57. JUDr. Dana Račanská, Úřad práce ČR, Kontaktní pracoviště Vyškov

  Přijměte moji upřímnou soustrast nad ztrátou skvělého a vždy usměvavého kolegy, který byl při každém setkání, kdy jsem měla tu čest s ním spolupracovat, pokaždé velmi srdečný, milý a zapálený do práce, kterou i přes svůj úctyhodný věk nepřestával s nadšením vykonávat…

  S tichou vzpomínkou

  JUDr. Dana Račanská
  Úřad práce ČR – Kontaktní pracoviště Vyškov

 58. To je mi moc líto. Vyjadřuji tímto moji upřímnou soustrast rodině, za nenahraditelnou ztrátu nejbližšího člověka a pracovníkům OHK za ztrátu kolegy, který byl svým přístupem inspirací a velkou podporou pro všechny začínající podnikatele. Vždy ochotný poradit, usměvavý, s hlavou plnou vizí a nápadů. Zrovna nedávno jsem na pana Holubáře vzpomínala, na naši spolupráci na Podnikatelských příbězích 11 žen s Vyškovska. Bylo mi ctí s ním spolupracovat. Byl to člověk na svém místě. Čest jeho památce.

 59. Andrea Zemánková (Unilin)

  Teprve dnes, s velkým zpožděním, jsem se dozvěděla velmi smutnou, a pro mě opravdu šokující, zprávu o nenadálém odchodu pana Holubáře. Měla jsem tu čest ho poznat jako velmi činorodého, aktivního a spolehlivého člověka, bez kterého jsem si chod OHK ve Vyškově neuměla vůbec představit. Posílám hlubokou a upřímnou soustrast všem jeho blízkým, celé rodině a všem kolegům.

 60. Kondolenční kniha uzavřena 19.7.2021. Děkujeme všem za projevení soustrasti.

Komentáře jsou vypnuty.