Shromáždění delegátů OHK Vyškov – 18.4.2024

Nejvyšším orgánem okresní komory je shromáždění delegátů.

Představenstvo OHK Vyškov na svém jednání dne 21. 2. 2024 rozhodlo o svolání volebního shromáždění delegátů (valné hromady) Okresní hospodářské komory Vyškov na

čtvrtek 18. dubna 2024 od 13.00 hod v salonku hotelu Selský dvůr, Cukrovarská 480/7, 682 01 Vyškov

Dle jednacího řádu OHK Vyškov má každý člen OHK právo volit a být zvolen delegátem na toto shromáždění delegátů.

Členové OHK Vyškov obdrželi informační mail 14.3.2024. Těšíme na vaši účast.

Komentáře jsou vypnuty.