Pozvánka – seminář – Praktický průvodce veřejnými zakázkami – 11.4.2024 – Vyškov

Místo: OHK Vyškov – náměstí Svobody 19/11, Vyškov – Dědice – školící místnost https://mapy.cz/s/fejutemoze
Termín: 11. dubna 2024 od 9.00 hodin do 11.00 hodin 
Lektoři:

 • Mgr. Romana Vencel je právnička, která se v AK ARROWS specializuje na poskytování komplexních právních služeb v oblasti veřejných zakázek. Veřejným zakázkám se věnuje od roku 2016, přičemž praktické zkušenosti v této oblasti získala především na Ministerstvu zemědělství. https://www.arws.cz/nas-tym/mgr-romana-vencel
 • Mgr. Antonín Hajdušek, LL.M., je advokát působící v AK ARROWS jako specialista na veřejné zakázky, dotace EU a jiné finanční příspěvky poskytované z veřejných rozpočtů. Jeho specializací je rovněž právní obrana proti krácení dotací ze strany jejich poskytovatelů. https://www.arws.cz/nas-tym/mgr-antonin-hajdusek-ll-m

Program:

 1. Druhy a režimy veřejných zakázek – rozdíly mezi nimi, jak správně zvolit režim, kdy lze zadat veřejnou zakázku mimo režim zákona, sankce a pokuty při nesplnění.
 2. Předpokládaná hodnota a pravidla pro její stanovení – praktické příklady a upozornění na špatné přístupy, včetně následků.
 3. Zadávací podmínky – specifikace předmětu veřejné zakázky, správné nastavení kvalifikace dodavatele, časté přešlapy.
 4. Námitky proti zadávací dokumentaci a jejich vypořádání.
 5. Mimořádně nízká nabídková cena a její posuzování – aktuální přístup k problematice.
 6. Změny závazku ze smluv – kdy lze vyhovět požadované valorizaci vysoutěžené ceny?
 7. Námitky proti postupu zadavatele v zadávacím řízení.
 8. Časté chyby zadavatelů veřejných zakázek (diskriminace, absence předběžné tržní konzultace, apod.) a jejich možné důsledky na celé zadávací řízení.
 9. Zkušenosti s technickou novelou ZZVZ, která nabyla účinnosti 16.7.2023.
 10. Aktuální judikatura VZ ve vztahu k praxi

Organizační pokyny:

Cena: zaměstnanec člena, člen OHK Vyškov, člen komorového klubu – 250,- Kč, ostatní účastníci 500,- Kč (včetně DPH)/osoba.
Na základě přihlášky Vám bude vystavena a zaslána elektronicky faktura s podklady pro platbu.

Přihlášení: emailem na info@ohkvyskov.cz , nebo online níže nejpozději do 9. 4. 2024. Přijetí přihlášky nepotvrzujeme (přihlášení online generuje automatický potvrzující email).

Kapacita omezena. V případě vyššího zájmu akci přesuneme do větších prostor.

Pro účastníky bude připraveno  občerstvení.

Další informace můžete získat na tel. čísle OHK Vyškov: 517 348 324

Odkaz na stažení pozvánky v PDF: https://ohkvyskov.cz/wp-content/uploads/Pozvanka-seminar-Verejne-zakazky-11-4-2024-Vyskov.pdf


Přihlášení na seminář

  11.4.2024 - Praktický průvodce veřejnými zakázkami


  Komentáře jsou vypnuty.