Pozvánka – seminář „Nový zákon o veřejných zakázkách 2016“ – 10. března 2016

Pozvánka

na odborný seminář k problematice veřejných zakázek

Nový zákon o veřejných zakázkách 2016

Místo:Besední dům –  I. patro, J. Šoupala 4, Vyškov
Čas konání: 10. 3. 2016 od 09.00 hodin

Lektoři:  Mgr. Markéta Adámková a Mgr. Jiří Vondráček, Odbor práva veřejných zakázek a koncesí Ministerstvo pro místní rozvoj

Program semináře:

  • Aktuality od 1.1.2016.
  • Obecný přístup k novému zákonu (struktura zákona).
  • Obecná ustanovení (def. pojmy, výjimky ze zákona, předkládané doklady, zánik účastenství).
  •  Zadávání zakázek v nadlimitním režimu (druhy zadávacích řízení, kvalifikace
    a způsobilost, technické podmínky a štítky, podmínky sestavení a podání nabídek, hodnocení, uzavření smlouvy, zrušení zadávacího řízení).
  • Zadávání zakázek v podlimitním režimu.
  • Změny smlouvy.
  • Prováděcí předpisy.

Organizační pokyny

Cena: člen OHK Vyškov – 200 Kč, ostatní účastníci 500,- Kč (včetně DPH) /osoba. Prosíme o úhradu převodem na bankovní účet č. 18101731/0100  v.s. 10032016 (minimálně 3 dny před konáním). Nebudete-li se moci zúčastnit, zašlete za sebe náhradníka, účastnický poplatek se nevrací.

Pro OHK Vyškov organizuje společnost BEVE, spol. s r.o, Havlíčkova 7, 682 01 Vyškov.

Závaznou přihlášku zašlete emailem na olejnik@beve.cz, poštou, online (http://beve.cz/pages/vzdelavani/seminare/prihlaseni-na-seminar.php) nejpozději do 9. 3. 2016 na adresu BEVE, spol. s r.o., Havlíčkova 7, 682 01 Vyškov. Přijetí přihlášky nepotvrzujeme.

Pro účastníky bude připraveno občerstvení.

Další informace můžete získat na tel. čísle BEVE, spol. s r.o, tel.:  517 347 332, Roman Olejník

Komentáře jsou vypnuty.