Vyhlášení – Cena hejtmana Jihomoravského kraje za společenskou odpovědnost

Rada Jihomoravského kraje spolu s  Radou kvality ČR aKrajskou hospodářskou komorou jižní Moravy

vyhlašují druhý ročník soutěže

Cena hejtmana Jihomoravského kraje za společenskou odpovědnost rok 2016

Cíl soutěže

Cílem soutěže je ocenit organizace v Jihomoravském kraji, které jsou aktivní při realizaci principů společenské odpovědnosti a jsou vzorem ostatním subjektům v Jihomoravském kraji.

Do soutěže se mohou přihlásit všechny podnikatelské subjekty a organizace veřejného sektoru a obce, které působí na území Jihomoravského kraje (dále jen „uchazeč“).

Základní informace pro uchazeče

Kategorie:

Podnikatelské subjekty:

 • do 50 zaměstnanců
 • do 250 zaměstnanců
 • nad 250 zaměstnanců

Organizace veřejného sektoru

 • obce:
  • s rozšířenou působností
  • ostatní obce
 • ostatní organizace veřejného sektoru
  • do 50 zaměstnanců
  • nad 50 zaměstnanců

Dokumenty Ceny

Statut Ceny, Uživatelská příručka, přihláška a dotazník jsou uvedeny na:   http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=283944&TypeID=2

Uchazeč -povinnosti

 • Uchazeč vyplňuje (pravdivě) přihlášku a dotazník pro příslušnou kategorii a obojí odesílá některým z uvedených způsobů:
  • e-mailem na adresu: posta@kr-jihomoravsky.cz (s uvedením: adresováno odboru útvar řízení kvality KrÚ JMK)
  • datovou schránkou: Jihomoravský kraj ID: x2pbqzq
  • písemně na adresu: Krajský úřad Jihomoravského kraje, útvar řízení kvality, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
 • Termín zaslání přihlášky a dotazníku: 31. 8. 2016

Přihláška

Přihláška musí být opatřena:

 • přesnou adresou organizace se jménem kontaktní osoby, včetně telefonického spojení a elektronického spojení
 • podpisem vrcholového představitele uchazeče

Dotazy a odpovědi

Kontaktní osoba:

Ing. Helena Kmentová
Krajský úřad Jihomoravského kraje, útvar řízení kvality  tel.: + 420 541 651 265
e-mail: kmentova.helena@kr-jihomoravsky.cz

Komentáře jsou vypnuty.