Pozvánka – seminář Aktuální dotační možnosti – nové výzvy v OP PIK – Vyškov – 4.6.2015

Agentura CzechInvest ve spolupráci s OHK Vyškov si Vás dovolují pozvat na seminář

Aktuální dotační možnosti – nové výzvy v OP PIK

4. června, 2015 od 8.30 do 13.00 V salonku Hotelu Selský Dvůr, Cukrovarská 480, Vyškov

CÍL AKCE:
– podrobně seznámit žadatele s programy podpory v novém Operačním programu Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost. Po skončení semináře budou probíhat dle zájmu individuální konzultace.

PROGRAM AKCE:
08:30 – 09:00 Registrace účastníků
09:00 – 10:30 Obecné informace o OP PIK, Programy Inovace, Potenciál, Aplikace, Spolupráce-Klastry, Partnerství znalostního transferu.
10:30 – 10:45 Přestávka
10:45 – 11:45 Programy Nemovitosti, Školicí střediska, Marketing, Technologie, Úspory energie, ICT a sdílené služby
11:45 – 12:00 Prostor pro dotazy
12:00 – 13:00 Individuální konzultace

Účast na akci je bezplatná.
Vzhledem k omezené kapacitě prostor je účast pouze pro registrované, maximálně však jedna
osoba za firmu. Registraci je možné učinit nejpozději do 3. června 2015 do 12.00,
e-mailem na adrese brno@czechinvest.org nebo telefonicky na čísle 543 422 780-6.

Komentáře jsou vypnuty.