Soutěž Podnikatelka roku okresu Vyškov 2015 – vyhlášení

 

Vyhlaseni_Podnikatelka_roku_okresu_Vyskov_2015Prihlaska_soutez_Podnikatelka_roku_okresu_Vyskov_2015

Podmínky pro účast v soutěži „Podnikatelka (OSVČ) roku okresu Vyškov 2015“

Soutěž o podnikatelku roku vyhlašuje Okresní hospodářskou komora Vyškov s partnery městem Vyškov za spolupráce a podpory města Bučovice a Slavkov u Brna. Ročník 2015 je druhým. V roce 2014 byla tato soutěž organizována v rámci projektu Ženy a podnikání.

Poslání a rozsah soutěže

Soutěž má podpořit podnikání žen, ocenit jejich podíl na řešení ekonomických, společenských, kulturních i sociálních potřebách, ukázat na originalitu, společenskou prospěšnost, odvahu a osobnost žen, které se do podnikání pustily a dosahují příkladné výsledky.

V mnoha případech jsou to právě ženy, které přispívají ke kultivaci podnikatelského i společenského prostředí. Druhý ročník soutěže je vyhlášen pro ženy podnikatelky, které provozují podnikatelskou, nebo jinou výdělečnou činnost jako fyzické osoby, evidované jako OSVČ, jejichž podnikatelská činnost pokračuje nejméně po dobu dvou roků a mají odevzdané za tyto dva roky daňové přiznání na FÚ.

Podmínky účasti v této soutěži

Vedle výše uvedených obecných podmínek se do soutěže může přihlásit, nebo může být se souhlasem přihlášena žena, která:

 1. Podniká, má provozovnu, nebo převážnou část svých kapacit realizuje na území okresu Vyškov.
 2. Má české státní občanství.
 3. Jejíž přihláška splňuje stanovené náležitosti včetně požadovaných příloh.
 4. Podniká minimálně 2 roky.
 5. V minulém ročníku neskončila na 1. – 3. místě této soutěže.

Kritéria pro hodnocení přihlášených soutěžících

Pořadové číslo Text Počet bodů
1. Originalita podn. projektu, podn. myšlenky max. 15 bodů
2. Komunikace se zákazníky, institucemi, celková ochota max. 10 bodů
3. Osobnost podnikatelky max. 10 bodů
4. Hospodářské výsledky (trend vývoje 2012/2013) max. 10 bodů
5. Počet zaměstnaných osob ( přepočet 2012/2013) max. 5 bodů
6. Podpora veřejného a neziskového sektoru, společenská prospěšnost max. 10 bodů
7. Inovativnost a potenciál dalšího růstu max. 15 bodů
8. Ekologie a podnikání max. 5 bodů
9. Podnikání ve městě, vesnici, v regionu hospodářsky či strukturálně postiženém (hodnotí vyhlašovatel soutěže). max. 10 bodů

 Složení hodnotící skupiny vyhlašovatelů soutěže

 • JUDr. Marie Kolísková – OHK Vyškov, členka představenstva
 • Ing. Aleš Kafoněk – OHK Vyškov, místopředseda představenstva
 • Mgr. Stanislav Kolařík – město Vyškov
 • Mgr. Petr Kostík – město Slavkov u Brna
 • …………………………. – město Bučovice, .
 •  JUDr. Jaroslava Šmejkalová, ÚP ČR, KoP Vyškov, ředitelka

Časový harmonogram 2. ročníku soutěže

1.6.2015 Oficiální  vyhlášení soutěže prostřednictvím Deníků – Vyškovské noviny a následně městských zpravodajů spolupořádajících měst Vyškova, Bučovic a Slavkova u Brna. Na webových stránkách OHK Vyškov  a spolupracujících měst zveřejnění informace o soutěži a ke stažení formuláře přihlášek do soutěže. Oslovení starostů obcí.
5.6. – 31.7.2015 do 16.00 hod. Prostor pro podání přihlášek na adresu Okresní hospodářská komora Vyškov, Jiří Pinkas, DiS., Havlíčkova 7, 682 01 Vyškov a to osobně, nebo poštou doručené do 16.00 hod. Možno i elektronicky na info@ohkvyskov.cz do stejného termínu.
3.8.-14.8.2015 Probíhá bodové hodnocení přihlášek. 14.8.2015 Závěrečné zasedání hodnotící skupiny a stanovení pořadí prvních tří hodnocených žen.
27.8.2015 Vyhlášení výsledků soutěže, předání cen, certifikátu a diplomů při příležitosti Podnikatelské setkání OHK Vyškov v hotelu Allvet.

 

Komentáře jsou vypnuty.