Podpora a informace pro podnikatele, OSVČ – COVID-19

Informace aktualizované: 3.4.2020

„OŠETŘOVNÉ“ PRO OSVČ – Výzva I

Kompenzační bonus pro OSVČ

Antivirus – podpora zaměstnanosti – pro zaměstnavatele

Záruční program COVID II pro firmy zasažené koronavirem

 • Datum zahájení: 2.4.2020
 • Výše, forma podpory: záruka jistiny komerčního úvěru do výše 80 %, příspěvek na úhradu úroků do 1 mil. Kč. na 3 roky maximálně
 • Odkaz: https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-ii/
 • Poznámka: Úvěry nejsou určené na investice, ale na provozní náklady – mzdy, energie, nájemné, zásoby, úhradu faktur
 • Aktualizace 2.4.2020 12.39 hod: První kolo záručního programu COVID II bylo naplněno. O záruku za provozní úvěr požádalo více než 700 živnostníků a malých a středních podniků. Hodnota předložených úvěrů přesahuje 1,5 miliard korun. Všechny žádosti budou vyhodnoceny v následujících 10 pracovních dnech. Druhé kolo programu COVID II bude spuštěno 20. dubna 2020.
 • Aktualizace 2.4.2020 16.55 hod. Došlo ke změně výzvy. Proto ČMZRB obnovuje příjem žádostí do 1. kola, které bude otevřené do 3. dubna 2020, 23:59 hodin.
 • Aktualizace 6.4.2020 8.00 hod. Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) v prvním kole programu COVID II přijala od podnikatelů postižených v souvislosti s koronavirem 5900 žádostí na bezúročné úvěry v objemu 19 miliard korun. Další kolo bude vyhlášeno dle rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu – (cca 10 dnů, či 20.4.2020 – termíny se mění).
 • Aktualizace 18.5.2020 – spuštěn COVID III – 90% krytí až 50 mil. Kč úvěru (firmy 250 – 500 zaměstnanců 80 % krytí) na 3 roky – https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-iii/

Lex covid – změny v zákonech

 1. Ochrana osob při zmeškání lhůt v řízeních
 2. Usnadnění rozhodování právnických osob i bez fyzické přítomnosti společníků či akcionářů
 3. Uplynulo vám funkční období? Lex covid jej prodlužuje
 4. Nové lhůty pro schválení účetních závěrek s.r.o., a.s. a družstev
 5. Pozastavení podávání dlužnických i věřitelských insolvenčních návrhů
 6. Pomoc dlužníkům v oddlužení
 7. Dočasné přerušení reorganizace
 8. Mimořádné moratorium jako lék pro podniky již bojující o přežití
 9. Dočasné pozastavení tzv. mobiliárních exekucí a exekucí prodejem nemovitosti
 10. Omezení výše smluvního úroku z prodlení

Informace k jednotlivým bodům: https://www.info.cz/pravo/prehledne-10-zasadnich-zmen-ktere-prinasi-do-zakonu-lex-covid-44939.html

Komentáře jsou vypnuty.