ZRUŠENO – Shromáždění delegátů OHK Vyškov dne 16.4.2020

Vzhledem k vývoji situace ohledně koronaviru SARS CoV-2 jménem pana předsedy Ing. Stanislava Holemého  rušíme  Shromáždění delegátů OHK Vyškov, které se mělo konat 16. dubna 2020. Dle vývoje situace v ČR stanoví představenstvo nový termín konání, o kterém Vás budeme včas informovat. Obdržíte novou pozvánku.

Představenstvo OHK Vyškov na svém jednání dne 28. 2. 2020 rozhodlo o svolání shromáždění delegátů Okresní hospodářské komory Vyškov.

Termín je stanoven na čtvrtek 16. dubna 2020 od 13.00 hod v restauraci Letiště u Kopinců v Brňanech 1, Vyškov.

Dle jednacího řádu OHK Vyškov má každý člen OHK právo volit a být zvolen delegátem na toto shromáždění delegátů. Ustanovení delegáti obdrží následně pozvánku na toto jednání.

Vzhledem k tomu, že volba (ustanovení) delegátů musí být ukončena nejpozději 21 dnů před konáním shromáždění delegátů, obracím se na Vás, abyste toto provedli u Vás do 26. března 2020.

Informace o volbě delegáta byla členům OHK Vyškov rozeslána 11.3.2020 na kontaktní email.

Komentáře jsou vypnuty.