Výsledky SD OHK Vyškov 2021 – obměna ve vedení

Shromáždění delegátů OHK Vyškov je nejvyšším orgánem okresní komory. V roce 2021 se bohužel z důvodu pandemie nemohlo konat klasicky a byla využita možnost na základě § 19 zákona č. 191/2020 Sb., – hlasovalo se elektronicky – per rollam. Z 54 členů tvoří delegáti polovinu a ti hlasují o výsledcích komory za rok předchozí, volí členy představenstva, delegáty sněmu. Výsledky a plány  delegáti obdrželi a byly schváleny.

V představenstvu skončila na vlastní žádost Iveta Pelá, kterou nahradil Daniel Ďuriš z firmy EUROMODA, spol. s r.o. Proběhla též výměna zástupce za město Vyškov, která je vázaná na funkci starosty, místostarosty a jsme rádi, že na naše jednání bude docházet starosta Karel Jurka. V dozorčí radě ke změně nedošlo, v práci pro komoru bude pokračovat ve stejném složení. Stojí za to připomenout, že členství ve všech orgánech okresní komory je bezúplatné.

Pokud se bude konat 33. sněm HK ČR 16. června 2021, bude okres Vyškov zastupovat Ing. Stanislav Holemý a Ing. Aleš Kafoněk.

Složení P a DR OHK Vyškov na období 2021 – 20204

Předseda představenstva:
Ing. Stanislav Holemý – Best – Business,a.s.

Členové představenstva:
Ing. Aleš Kafoněk (místopředseda) – Ing. Aleš Kafoněk
JUDr. Marie Kolísková – ROSTEX VYŠKOV, s.r.o.
Karel Jurka – město Vyškov
Daniel Ďuriš – EUROMODA, spol. s r.o.

Dozorčí rada:
RNDr. Soňa Veselá – DAUK spol s r. o.
Petr Pupp – Petr Pupp
Blahoslav Frank – Blahoslav Frank

Komentáře jsou vypnuty.