Uprchlíci Ukrajina – zaměstnání ve Vyškově

Kolegové z Regionální hospodářské komory Brno připravili alternativní postup získávání zaměstnanců z řad válečných uprchlíků z Ukrajiny.

Ve spolupráci s ÚP  připravili alternativní postup, jak získat nové pracovníky z řad ukrajinských běženců.

  1. Každý týden poskytnou doplněný seznam uchazečů, kteří se registrovali na kontaktních místech ÚP se zájmem o práci.
  2. Pokud mezi nimi najdete vhodného kandidáta/kandidátku, zajistí jeho/její oslovení s Vaší nabídkou – vzor, jak má vypadat nabídka, naleznete zde.
  3. Pokud mezi registrovanými nenaleznete vhodného kandidáta/kandidátku, je možné vytvořit jednoduchou nabídku práce, zajistíme její umístění v registračním místě a bude tedy na očích všem příchozím. Nabídka by měla obsahovat tyto údaje: název firmy, název pozice, rámcový popis, nabízenou mzdu a kontakt. Nabídku je možno zaslat i v češtině, její překlad zajistíme. Kontakt pro zaslání nabídek: motl@rhkbrno.cz.
  4. S veškerou související nutnou administrativou navázanou na přijetí Vašeho nového ukrajinského pracovníka a jeho adaptaci je Vám připraven pomoci zkušený tým společnosti MIVINA s.r.o., členské firmy RHKB.

Připravují též konzultační dny, v rámci nichž bude v prostoru registrace uprchlíků (pavilon B na BVV) přítomen zástupce RHK Brno Ing. František Motl, který bude přijímat přímé žádosti o zaměstnání od jednotlivých uchazečů, a to i již dříve registrovaných. Tyto pak budeme v rámci zachování GDPR a s jejich souhlasem uveřejňovat přímo na našich webových stránkách.

Zdroj: https://www.rhkbrno.cz/aktualne/aktuality/6681-rychlejsi-cesta-k-pracovnikum-z-ukrajiny

Komentáře jsou vypnuty.