** ZRUŠENO ** Pozvánka – seminář „Zdravotní pojištění 2020“ – 11.2.2020 Vyškov

VZHLEDEM K MALÉMU ZÁJMU SEMINÁŘ ZRUŠEN

Místo konání: MKS Vyškov – Besední dům – Hlavní sál
Termín: 11. 2. 2020 od 09.00 hodin

Lektor: Ing. Antonín Daněk ,specialista na zdravotní pojištění

Obsah semináře:

 •  Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2020. Změny v související právní úpravě s dopady do placení zdravotního pojištění zaměstnavateli, samoplátci včetně plateb pojistného státem.
 • Aktuality s ohledem na vývoj legislativy.
 • Kdy je pro plnění povinností zaměstnavatele důležitá výše příjmu? A kdy naopak výše příjmu nerozhoduje?
 • Ženy i muži na rodičovské dovolené a celodenně osobně a řádně pečující o dítě.
 • Postupy zaměstnavatele na přelomu let 2019/2020.
 • Které jsou základní principy při řešení pojištění podle koordinačních pravidel Evropské unie.
 • A další níže

Organizační pokyny

Cena: zaměstnanec člena OHK Vyškov, člen komorového klubu – 400 Kč, ostatní účastníci 800,- Kč (včetně DPH)/osoba. Na základě přihlášky Vám bude vystavena a zaslána elektronicky faktura s podklady pro platbu. Nebudete-li se moci zúčastnit, zašlete za sebe náhradníka, účastnický poplatek se nevrací.

Přihlášení: emailem na inmp@ohkvyskov.cz , nebo online https://ohkvyskov.cz/kontakt/prihlaska-na-akci-online/ nejpozději do 10. 2. 2020. Přijetí přihlášky nepotvrzujeme (přihlášení online generuje automatický potvrzující email).

Pro účastníky bude připraveno občerstvení.
Další informace můžete získat na tel. čísle OHK Vyškov: 517 348 324

Přihlášení na seminář online:

  11.4.2024 - Praktický průvodce veřejnými zakázkami


  Celý obsah seminář – anotace

  • Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2020.
  • Změny v související právní úpravě s dopady do placení zdravotního pojištění zaměstnavateli, samoplátci včetně plateb pojistného státem.
  • Aktuality s ohledem na vývoj legislativy.
  • Postupy zaměstnavatele v návaznosti na přijaté změny. Příklady k jednotlivým tematickým oblastem.
  • Další témata semináře – taková, abyste nedělali chyby:
   Pro koho je zdravotní pojištění v České republice povinné?
   Jak zjistit, zda plnění zúčtované zaměstnanci zahrnout nebo nezahrnout do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na zdravotní pojištění?
  • Kdy je pro plnění povinností zaměstnavatele důležitá výše příjmu? A kdy naopak výše příjmu nerozhoduje?
  • Na co všechno se ptát zaměstnance, když jeho příjem nedosahuje minimální mzdy?
  • Ve kterých situacích podává zaměstnavatel opravný Přehled?
  • Role čestných prohlášení zaměstnance ve zdravotním pojištění.
  • Skončení zaměstnání a pobírání nemocenských dávek v souvislostech zdravotního pojištění.
  • Ochranná lhůta v českém systému i v rámci Evropské unie.
   Ženy i muži na rodičovské dovolené a celodenně osobně a řádně pečující o dítě, resp. děti. Jaké podmínky resp. možnosti platí při péče o jedno dítě a více dětí v rodině v souvislostech zdravotního pojištění? Jak se postupuje, když osoba pečující o dítě začne vykonávat výdělečnou činnost? Souběžné „státní kategorie“. Uplatňování finančních nároků se zpětnou platností.
  • Postupy zaměstnavatele, když zaměstnanec začne podnikat.
   Základní zásady u dohod z pohledu zdravotního pojištění. Kdy se sčítají/nesčítají příjmy z dohod? Souběžné pracovněprávní vztahy.
   Postupy zaměstnavatele na přelomu let 2019/2020 – příklady z oblasti minimálního vyměřovacího základu a pracovněprávních vztahů.
  • Které jsou základní principy při řešení pojištění podle koordinačních pravidel Evropské unie? Co nesmíte zapomenout, když zaměstnáváte osoby ze zahraničí? Kdy se stává osoba výdělečně činná v rámci EU pojištěncem systému této země? Ukrajinci s průkazem Evropské unie nebo se zeleným průkazem…
  • Na jakých principech je založeno zpracování osobních údajů zdravotními pojišťovnami? Zveřejňování dlužníků.
   a spousta dalších zajímavých informací.

  Komentáře jsou vypnuty.