Pozvánka – seminář – Zákoník práce a související předpisy – 6.4.2017 – Vyškov

Okresní hospodářská komora Vyškov zve na odborný seminář k problematice zákoníku práce

Zákoník práce a související předpisy

Místo: Besední dům –  I. patro, J. Šoupala 4, Vyškov

Termín: 6. 4. 2017 od 09.00 hodin

Lektor: JUDr. Dagmar Berková, vedoucí právního odboru, Oblastní inspektorát práce

Program semináře:

  • Vznik, změn a zánik pracovního poměru.
  • Zkušební doba
  • Doba určitá
  • Diskriminace, sledování na pracovišti
  • Pracovní doba
  • Zaměstnávání cizinců, agentury, smlouvy o dílo
  • Nová judikatura
  • Zkušenosti z kontrol OIP
  • První informace k novele zákoníku práce, zákona o zaměstnanosti a zákona o inspekci práce

Organizační pokyny:

Cena: člen OHK Vyškov – 200 Kč, ostatní účastníci 500,- Kč (včetně DPH) /osoba. Prosíme o úhradu převodem na bankovní účet č. 18101731/0100  v.s. 06042017 (minimálně 3 dny před konáním). Nebudete-li se moci zúčastnit, zašlete za sebe náhradníka, účastnický poplatek se nevrací.

Pro OHK Vyškov organizuje společnost BEVE, spol. s r.o, Havlíčkova 7, 682 01 Vyškov.

Závaznou přihlášku zašlete emailem na olejnik@beve.cz, poštou, online (http://beve.cz/pages/vzdelavani/seminare/prihlaseni-na-seminar.php) nejpozději do 5. 4. 2017 na adresu BEVE, spol. s r.o., Havlíčkova 7, 682 01 Vyškov. Přijetí přihlášky nepotvrzujeme.

Pro účastníky bude připraveno občerstvení.

Další informace můžete získat na tel. čísle BEVE, spol. s r.o, tel.:  517 347 332, Roman Olejník

 Pozvánka Zákoník práce Vyškov 6.4.2017 v .doc

Komentáře jsou vypnuty.