Pozvánka – seminář Novela zákona o veřejných zakázkách 2015 – 24.3.2015 – Vyškov

Okresní hospodářská komora Vyškov Vás zve na seminář

Novela zákona o veřejných zakázkách 2015

Místo a čas konání: Besední dům I. patro, J. Šoupala 4, Vyškov 24. 3. 2015 od 09.00 do 13.00 hod.

Lektor: JUDr. Mgr. Vlastimil Fidler ředitel odboru práva a veřejných zakázek a koncesí Ministerstvo pro místní rozvoj

Program semináře:

 •  Dílčí novela zákona o veřejných zakázkách
  •  Nové hodnotící kritéria
  • Nové pojetí dodatečných stavebních prací
  • Rušení při jedné nabídce
  • Změny v dohledu ÚOHS
 • Nový zákona o veřejných zakázkách
 • Aktuality z rozhodovací praxe

Organizační pokyny

Cena: člen OHK Vyškov – 200 Kč, ostatní účastníci 500,- Kč (včetně DPH) /osoba. Prosíme o úhradu převodem na bankovní účet č. 18101731/0100 v. s. 24032015 (minimálně 3 dny před konáním). Nebudete-li se moci zúčastnit, zašlete za sebe náhradníka, účastnický poplatek se nevrací.

Pro OHK Vyškov organizuje společnost BEVE, spol. s r.o, Havlíčkova 7, 682 01 Vyškov.

Závaznou přihlášku zašlete faxem, poštou, online (http://beve.cz/pages/vzdelavani/seminare/prihlaseni-na-seminar.php ) nebo emailem ( olejnik@beve.cz) nejpozději do 22. 3. 2015 na adresu BEVE, spol. s r.o., Havlíčkova 7, 682 01 Vyškov. Přijetí přihlášky nepotvrzujeme. Pro účastníky bude připraveno občerstvení. Další informace můžete získat na tel. čísle BEVE, spol. s r. o, tel: 517 347 332, Roman Olejník

Seminář je pořádán v rámci projektu Krajské hospodářské komory jižní Moravy podporovaného Jihomoravským krajem.

Komentáře jsou vypnuty.