Informace z proběhlého Ekonomického fóra OHK Vyškov 2022

3. Ekonomické fórum OHK Vyškov 26.8.2022 v 10.00 hodin v hotelu Allvet zahájil předseda představenstva OHK Vyškov Stanislav Holemý. Přivítal vystupující a hosty. Poděkoval všem, kteří akci podpořili ať už organizačně, či finančně.

Předal slovo ministru pro evropské záležitosti Mikuláši Bekovi, který představil hlavní priority českého předsednictví: 

  • Zvládnutí uprchlické krize a poválečná obnova Ukrajiny – k poválečné obnově ministr uvedl, že se jedná o příležitost pro české firmy, které by se mohly podílet na obnově. Uvedl, že EU debatuje i o finančních nástrojích pro obnovu Ukrajiny.
  • Energetická bezpečnost – této oblasti se věnoval nejvíce – zmínil problematický nárůst cen a jeho příčiny – dlouhodobý politický trend a aktuální situace s Ukrajinou a Ruskem. Uvedl, že oddělení cen od zbytku trhu je složité. V této souvislosti zmínil klíčové jednání premiéra Fialy a německého kancléře Olafa Scholze a vyjádřil naději na nalezení vhodného řešení. ČR není dostatečně velká a je velmi propojená a z toho důvodu je nutné, aby byla uzavřena dohoda (spolupráce) s ostatními státy.
  • Posílení evropských obranných kapacit a bezpečnost kybernetického prostoru – České předsednictví bude věnovat velký prostor kybernetické bezpečnosti unijních institucí, orgánů a agentur a kosmickému globálnímu zabezpečenému komunikačnímu systému EU.
  • Strategická odolnost evropské ekonomiky – EU musí zásadně snížit závislost na nepřátelských či nestabilních režimech. Cílem by mělo být vrácení zdrojů a klíčové výroby do Evropy a samozřejmě spolupráce mezi státy.
  • Odolnost demokratických institucí – zmínil problémy, které v této oblasti jsou a to především problematický střet zájmů, nezávislost soudnictví, využívání prostředků. Tyto problémy se snaží EU a ČS řešit.

Jako druhý prezentující vystoupil náměstek MPO Marian Piecha ze Sekce fondů EU a digitální ekonomiky k tématu Národní plán obnovy.

Zaměřil se na aktuální informace – přípravy prvních žádostí o výplatu finančních prostředků v říjnu 2022. Dále na podněty k navýšení obálky, tedy přidání 14 miliard Kč na tento program pro ČR a upřesnil, že nejde o financování velkého množství nových projektů, ale o financování realizovatelných a již připravovaných. Zajímavá je iniciativa REPowerEU – která se zaměřuje na oblast energetiky a snížení závislosti na plynu.

Zmínil vyhlášené výzvy, které jsou uveřejněny na https://www.planobnovycr.cz/vyhlasene-vyzvy.

Po ukončení prezentace proběhla diskuse týkající se výzvy energetiky, ve které reagoval i ministr Bek.

V pořadí třetí vystoupil předseda představenstva NRB Jiří Jirásek. Představil aktuální nabídku a nástroje – Záruční nástroje a úvěrové nástroje, program Expanze (OP PIK), Program Záruka 2015 až 2023, podřízený úvěr – Mezanin a program S-podnik a již dříve zmíněný program Úspory energie. NRB je připravena nabídnout poradenství a technickou pomoc při přípravě projektů úspor energie.

Poslední z programu projektová manažerka z API pro Jihomoravský kraj paní Hana Rozkopalová ve stručnosti představila fungování regionální kanceláře API v Brně, pozvala přítomné na semináře a akce v září a říjnu. Následně prezentovala program OP TAK a aktuálně vyhlášené výzvy.

Na závěr místostarosta města Vyškova Roman Celý přítomné pozval na Jihomoravské dožínky, které město Vyškov v roce 2022 pořádá.

Tečkou pátečního dopoledne byl raut s hudební kulisou manželů Frankových.


Prezentace vystupujících

Fotogalerie


Komentáře jsou vypnuty.