Dotace na zvýšené náklady na elektřinu a plyn pro velké podniky vyhlášena.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zahájilo příjem žádostí v rámci Výzvy 1 z Programu podpory na zvýšené náklady na zemní plyn a elektřinu v důsledku mimořádně prudkého růstu jejich cen.

Program je určen pro velké podniky, které mají odběrná místa připojená k distribuční soustavě elektřiny nebo plynu, na které se nevztahuje zastropování cen podle nařízení vlády č. 298/2022 o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci. Výše dotace v této výzvě je pro všechny oprávněné žadatele 30 % způsobilých nákladů a až 45 milionů korun. Energeticky náročné podniky, které jsou v provozní ztrátě, mohou zažádat až o 200 milionů korun.

Podmínky – kdo může žádat:

  • Firmy, jejichž 50 % z obratu za roku 2021 nepatří do výroby, zpracování a přepravy plynu, ropy, uhlí, elektřiny.
  • Náklady na spotřebu energetických produktů a elektřiny činily alespoň 3,0 % obratu v roce 2021.
  • Firma prokáže, že ve způsobilém období od 1. února 2022 do 31. října 2022 došlo k navýšení jednotkových cen na plyn anebo elektřinu oproti roku 2021 více než dvojnásobně.
  • Žadatel se nachází v Provozní ztrátě (hodnota EBITDA ˂ 0)
  • Způsobilé náklady musí tvořit alespoň 50 % Provozní ztráty.

Jaké je výše podpory?

Výše dotace a její maximální limit jsou stanoveny ve třech úrovních:

  • Pro žadatele, který nežádá jako Energeticky náročný podnik nebo Podnik ve vybraných odvětvích, 30 % způsobilých nákladů, maximálně do výše 45 mil. Kč na jednoho příjemce.
  • Pro žadatele, který žádá jako Energeticky náročný podnik, činí výše podpory 50 % způsobilých nákladů, maximálně do nižší z částek: 80 % Provozní ztráty nebo 200 mil. Kč na jednoho příjemce.
  • Pro žadatele, který žádá jako Podnik ve vybraných odvětvích, činí výše podpory 70 % způsobilých nákladů, maximálně do nižší z částek: 80 % Provozní ztráty nebo 200 mil. Kč na jednoho příjemce.

Informační systém AIS MPO

Žádosti bude možné podávat od 15. listopadu 2022 od 9:00 hod do 31. ledna 2023 do 23:59 hod. prostřednictvím informačního systému AIS MPO.

Více informací a přesné definice oprávněných žadatelů: https://www.mpo.cz/energie2022

Komentáře jsou vypnuty.