Dotace na vzdělávání zaměstnanců – výzva č. 43

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) výzvu č. 043 „Podnikové vzdělávání zaměstnanců“. Firmy i OSVČ se mohou ucházet o příspěvek od 500 tisíc až do 10 milionů korun na úhradu nákladů spojených s rozvojem lidských zdrojů. Zvýhodněni budou menší zaměstnavatelé a ti, kteří sídlí v hospodářsky problémových regionech. Příspěvek je možné získat na jazykové vzdělávání, obecné a specializované IT kurzy, tzv. měkké a manažerské dovednosti, účetní, ekonomické a právní kurzy a také na technické a jiné odborné vzdělávání. Podporováno bude i vzdělávání prostřednictvím interních lektorů.

Dále v odkaze níže naleznete informace týkající se Výzvy č. 43:

https://www.esfcr.cz/vyzva-043-opz

Samotný text Výzvy č. 43 najdete zde:

https://www.esfcr.cz/documents/21802/3435234/V%C3%BDzva+%C4%8D.+043+OPZ.pdf/16f66d3d-94ff-4887-bde7-c449ef0295db

Komentáře jsou vypnuty.