Informace ze shromáždění delegátů OHK Vyškov 2015

Dne 29. dubna 2015 se sešli delegáti Okresní hospodářské komory Vyškov, aby zhodnotili činost komory SD_OHK_Vyskov_29-4-2015a zvolili představenstvo a dozorčí radu na další 3 roky volebního období.

O další práci v představenstvu projevili zájem stávající členové a ti také byli zvoleni.  Novým členem představenstva je starosta města Ing. Karel Goldemund. Mít zástupce okresního města v tomto orgánu zlepšuje komunikaci mezi městem a podnikateli. V minulosti tuto funkci zastávali např. Bc. Celý, či Ing. Piňos.

V dozorčí radě se ke stávajícím členům připojí RNDr. Soňa Veselá. Funkce ve statutárním orgánu OHK není nijak honorována.

Složení představenstva OHK Vyškov na období 2015 – 2018:

  • Ing. Stanislav Holemý
  • Ing. Aleš Kafoněk
  • Ing. Petr Wagner
  • JUDr. Marie Kolísková
  • Ing. Karel Goldemund

Složení dozorčí rady OHK Vyškov na období 2015 – 2018:

  • PhDr. Antonín Holubář
  • Jaroslav Pavlík
  • RNDr. Soňa Veselá

Komentáře jsou vypnuty.