Vyškovská hospodářská komora vzdělává zaměstnance členských organizací

V rámci výzvy – Vzdělávání – společná cesta k rozvoji č. 60, uspěla svým projektem OHK Vyškov a od roku 2017 využívá možnosti vzdělávání postupně již osm členských organizací.

K dispozici je 2 600 000 Kč s využitím na získání nebo zdokonalení v oblasti obecných znalostí, IT, managementu, speciálních IT, výuku jazyků, technických znalostí a doplňujících znalostí v oblasti ekonomiky, účetnictví, práva a podnikání.

Každá zapojená firma si zvolila takovou oblast vzdělávání, kterou potřebuje a která jim přinese posun ve znalostech, dovednostech a ve svém důsledku i konkurenceschopnost na trhu.

Vysoutěžené vzdělávací instituce prokazují velmi vstřícný postoj k možnostem a potřebám jednotlivých zapojených firem a hlavně kvalita jejich lektorů je vysoká, což účastníci vzdělávání velmi oceňují. Jsme rádi, že se nám podařilo vybrat kvalitní vzdělavatele, a to Hertin s.r.o., Skřivánek s.r.o. a PC-DIR Real s.r.o.. U technického vzdělávání je výběr dodavatele podle zaměření vzdělávání. Jak velký prostor k využití tento projekt poskytuje ukazuje plánovaný počet člověkohodin – 10 556, na druhé straně ukazuje, jak náročný úkol máme pro letošní rok, kdy nám zůstává zrealizovat vzdělávání v rozsahu 7 849 člověkohodin. Celkem bude proškoleno 130 zaměstnanců, z toho nejméně 100 v rozsahu minimálně 40 člověkohodin.

Podmínkou účasti v tomto projektu je členství v Hospodářské komoře, jak stanoví Výzva č. 60, což naše zapojené organizace DAUK spol.s.r.o., Unilin, s.r.o., BKR ČR, s.r.o., ROSTEX VYŠKOV, s.r.o., EUROMODA, spol.s.r.o., Antreg, a.s., Rompa CZ s.r.o. a PhDr. Zdeňka Endlicherová, splňují.

OHK Vyškov stanovené indikátory naplní a přidělené finanční prostředky efektivně využije v plném rozsahu a pro další léto připravuje pokračování v obdobném projektu.

PhDr. Antonín Holubář, manažer projektu

Komentáře jsou vypnuty.