Shromáždění delegátů OHK Vyškov – 29.5.2015 – informace o konání

Představenstvo OHK Vyškov na svém jednání dne 13. března 2015 rozhodlo o svolání shromáždění delegátů (valné hromady). Termín je stanoven na středu 29. dubna 2015 od 13.00 hod v restauraci Letiště u Kopinců v Brňanech 1, Vyškov.

Vzhledem k tomu, že volba (ustanovení) delegátů musí být ukončena nejpozději 21 dnů před konáním shromáždění delegátů, prosíme delegáty, aby toto provedli nejpozději do 7. 4. 2015 zaslali na úřad OHK Vyškov návratu rozesílanou elektronicky.

Komentáře jsou vypnuty.