Vzdělávání členů OHK Vyškov

Základní informace o projektu:

 • Název programu: Operační program Zaměstnanost
 • Číslo výzvy: 03_16_060
 • Název výzvy: Vzdělávání – společná cesta k rozvoji!
 • Název projektu: Vzdělávání členů OHK Vyškov
 • Registrační číslo projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_060/0005901
 • Anotace projektu: Cílem projektu je proškolit v potřebných dovednostech zaměstnance členských organizací Okresní
  hospodářské komory Vyškov v počtu: 100 osob V projektu počítáme s tím, že většina účastníků obdrží více než bagatelní podporu. Celkově počítáme, že se zapojí cca 120 osob.
 • Realizace: „1.2. 2017 – 31.1.2020“
 • Počet zapojených firem (projevený zájem v době podání projektu a s těmito firmami je počítáno pro realizaci): 5 (pozn. zapojeno 9)
 • Odkaz na výzvu s podrobnostmi: https://www.esfcr.cz/vyzva-060-opz
 • Předpokládané počty osobohodin dle typy vzdělávání:
  Obecné IT Soft a Management Jazyky Speciální IT Účto Eko,Právo Technické
  1524 970 6400 35 384 1243

Průběh:

Komentáře jsou vypnuty.