Vzdělávání členů OHK Vyškov

Základní informace o projektu:

  • Název programu: Operační program Zaměstnanost
  • Číslo výzvy: 03_16_060
  • Název výzvy: Vzdělávání – společná cesta k rozvoji!
  • Název projektu: Vzdělávání členů OHK Vyškov
  • Registrační číslo projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_060/0005901
  • Anotace projektu: Cílem projektu je proškolit v potřebných dovednostech zaměstnance členských organizací Okresní
    hospodářské komory Vyškov v počtu: 100 osob V projektu počítáme s tím, že většina účastníků
    obdrží více než bagatelní podporu. Celkově počítáme, že se zapojí cca 120 osob.
  • Realiazace: „1.2. 2017 – 31.1.2020“
  • Počet zapojených firem (projevený zájem v době podání projektu a s těmito firmami je počítáno pro realizaci): 5
  • Odkaz na výzvu s podrobnostmi: https://www.esfcr.cz/vyzva-060-opz
  • Předpokládané počety osobohodin dle typy vzdělávání:
    Obecné IT Soft a Management Jazyky Speciální IT Účto Eko,Právo Technické
    1524 970 6400 35 384 1243

Průběh:

Komentáře jsou vypnuty.