Pozvánka – seminář – Pracovní právo – aktuálně – 14.2.2023 – Vyškov

Místo: MKS Vyškov – Besední dům – Hlavní sál
Termín: 14. února 2023 od 09.00 hodin do cca. 13.00 hodin
Lektor: JUDr. Miloš Hejmala -specialista, odborný konzultant a lektor v oboru pracovní právo

Program:

 • Aktuální novely zákoníku práce a další připravované změny souvisejících předpisů.
 • Změny v zákoníku práce v souvislosti s přijatou Směrnicí EU 219/1158 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a povinnosti zaměstnavatelů (otcovská dovolená, rodičovská dovolená, pečovatelská dovolená, pružné uspořádání práce).
 • Možnost výkonu práce zaměstnankyň/zaměstnanců čerpajících rodičovskou dovolenou a povinnosti zaměstnavatele týkající se úpravy jejich pracovní doby.
 • Důsledky přijetí nové Směrnice EU 2019/1152 o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách na úpravu pracovních vztahů v zákoníku práce (povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance).
 • Nově stanovené informace o podstatných aspektech pracovněprávních vztahů.
 • Minimální předvídatelnost pracovních podmínek.
 • Nové požadavky pro sjednávání zkušební doby.
 • Výkon souběžného zaměstnání u jiného zaměstnavatele a zákaz konkurence.
 • Přechod na jinou formu zaměstnání.
 • Povinná odborná příprava zaměstnanců.
 • Podpora v době částečné zaměstnanosti (kurzarbeit).
 • Nejnovější judikatura NS ve věcech pracovněprávních.

Organizační pokyny

Cena: zaměstnanec člena, člen OHK Vyškov, člen komorového klubu – 500 Kč, ostatní účastníci 1000,- Kč (včetně DPH)/osoba. Na základě přihlášky Vám bude vystavena a zaslána elektronicky faktura s podklady pro platbu. Nebudete-li se moci zúčastnit, vyšlete za sebe náhradníka, účastnický poplatek se nevrací.

Přihlášení: emailem na inmp@ohkvyskov.cz  , nebo online https://ohkvyskov.cz/kontakt/prihlaska-na-akci-online/ nejpozději do 10. 2. 2023. Přijetí přihlášky nepotvrzujeme (přihlášení online generuje automatický potvrzující email).

Pro účastníky bude připraveno občerstvení.

Další informace můžete získat na tel. čísle OHK Vyškov: 517 348 324

PDF pozvánka ke stažení.


Přihlášení na seminář

  11.4.2024 - Praktický průvodce veřejnými zakázkami


  Jihomoravský kraj podporuje aktivity hospodářských komor v oblasti vzdělávání a setkávání.

  Komentáře jsou vypnuty.