Pozvánka – seminář „Daň z přidané hodnoty 2016“ – 26.1.2016 – Vyškov

19.1.2016 – BOHUŽEL MUSÍME ODMÍTNOUT DALŠÍ REGISTRACE, SEMINÁŘ JE ZCELA ZAPLNĚN!!!

Okresní hospodářská komora Vyškov zve na odborný seminář k problematice DPH

Daň z přidané hodnoty 2016

Místo: Besední dům –  I. patro, J. Šoupala 4, Vyškov
Termín:  26. ledna 2016              od 09.00 hodin
Lektor:  Ing. Jana Rusmanová, Finanční úřad pro Jihomoravský kraj

Program semináře:

  • Aktuální problematika DPH
  • Dodání nemovité věci a nájem nemovité věci
  • Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti
  • Daňové přiznání
  • Kontrolní hlášení

Organizační pokyny:

Cena: člen OHK Vyškov – 200 Kč, ostatní účastníci 500,- Kč (včetně DPH) /osoba. Prosíme o úhradu převodem na bankovní účet č. 18101731/0100  v.s. 26012016 (minimálně 3 dny před konáním). Nebudete-li se moci zúčastnit, zašlete za sebe náhradníka, účastnický poplatek se nevrací.

Pro OHK Vyškov organizuje společnost BEVE, spol. s r.o, Havlíčkova 7, 682 01 Vyškov.

Závaznou přihlášku zašlete emailem na olejnik@beve.cz, poštou, online (http://beve.cz/pages/vzdelavani/seminare/prihlaseni-na-seminar.php) nejpozději do 25. 1. 2016 na adresu BEVE, spol. s r.o., Havlíčkova 7, 682 01 Vyškov. Přijetí přihlášky nepotvrzujeme.

Pro účastníky bude připraveno občerstvení.

Další informace můžete získat na tel. čísle BEVE, spol. s r.o, tel.:  517 347 332, Roman Olejník

Komentáře jsou vypnuty.