Informace o konání Shromáždění delegátů OHK Vyškov dne 11.4.2019

Členové Okresní hospodářské komora Vyškov zvolili své delegáty a ti se zúčastní jednání  Shromáždění delegátů (Valné hromady) OHK Vyškov, ve čtvrtek dne 11. 4. 2019  od 13.00 h v  restauraci Letiště u Kopinců, V Brňanech 2/1, Vyškov s tímto programem:

  1. Zahájení
  2. Schválení předsedajícího shromáždění, skrutátora, zapisovatele a ověřovatele zápisu. Volba mandátové a návrhové komise. Schválení programu jednání.
  3. Zpráva o činnosti za rok 2018
  4. Zpráva DR, hospodaření OHK za rok 2018 včetně účetní závěrky 2018
  5. Volba delegátů na 31. sněm HK ČR
  6. Plán činnosti a rozpočet na rok 2019
  7. Diskuse
  8. Usnesení
  9. Závěr

Pozvaní hosté: ředitelé ÚP, FÚ, zástupci města Vyškov, živnostenského odboru a územního plánování a rozvoje, starostové Bučovic, Slavkova, Ivanovic na Hané a Rousínova, poslanci a senátoři regionu.

Komentáře jsou vypnuty.