Aktuální dotace pro podnikatele 6/2022

DOTACE Místní akční skupiny Vyškovsko na nezemědělské podnikání

Místní akční skupina Vyškovsko sídlí v Rostěnicích a přerozděluje určitou část dotací Státního zemědělského a intervenčního fondu v Programu rozvoje venkova. V názvu sice venkov, ale je možno žádat i ve Vyškově a dalších obcích z území MAS Vyškovsko https://www.masvyskovsko.cz/mas/rozloha

Dotace je určena pro MSP a i pro podnikatele začínající.
Základní charakteristiky:

  • Alokace 5 000 000,-Kč (poslední výzva)
  • Výše způsobilých výdajů: 50 000 Kč – 2 000 000 Kč, přičemž dotace je max 45 %
  • Příjem žádostí v termínu od 16. 6. 2022 do 18. 7. 2022.
  • Určeno na pořízení investičního majetku – vybavení, strojů, dopravních prostředků, stavební úpravy. V omezené míře vybudování ubytovacích služeb.

Informace o výzvě – https://www.masvyskovsko.cz/leader-clld/clld-2014-2020/vyzvy-mas/category/6-vyzva-3  

V případě potřeby nás kontaktujte, podali jsme úspěšné žádosti pro 3 začínající podnikatele. Můžete také navštívit seminář v Rostěnicích 27.6.2022 od 15.00 hod.


DOTACE Národního plánu obnovy na SW a HW

Komentáře jsou vypnuty.