Vyhlášení – soutěž „Podnikatelka roku okresu Vyškov 2018“ – 5. ročník soutěže

Okresní hospodářská komora Vyškov vyhlašuje 5. ročník soutěže „Podnikatelka roku okresu Vyškov“.  Soutěž vznikla v rámci projektu Ženy a podnikání, jehož cílem byla podpora podnikajících žen. Prostřednictvím soutěže chce hospodářská komora nejen ocenit práci podnikatelek, ale také popularizovat podnikání žen, neboť v ČR podniká dvojnásobně více mužů než žen.

Základní informace o soutěži:

 

 • Termín přihlášení: od 1. 6. 2018 do 1. 8. 2018 do 16.00 hod.
 • Vyhlášení vítězky soutěže proběhne: 30.8. 2018 při příležitosti Podnikatelského setkání a dětského dne OHK Vyškov v hotelu Allvet.
 • O co se soutěží: první tři místa obdrží ocenění, věcnou cenu a možnost inzerovat ve vybraných obecních nebo městských zpravodajích.
 • Hodnotící kritéria:
  • Činnosti (živnosti, obory) podnikání.
  • Originalita podnikatelského projektu, myšlenky.
  • Počet let podnikání.
  • Osobnost podnikatelky.
  • Hospodářské výsledky (trend vývoje 2017/2016)
  • Počet zaměstnaných osob – kritérium pro FO se zaměstnanci.
  • Inovativnost a potenciál dalšího růstu. Sebevzdělávání.
  • Ekologie a podnikání.
  • Podnikání ve městě, na vesnici, v regionu hospodářsky či strukturálně postiženém.

PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE PODNIKATELKA ROKU 2018

Okresní hospodářská komora nabízí pomoc se zpracováním přihlášky. Navštívíme Vás a jednotlivé body probereme.
Kontakt: info@ohkvyskov.cz , PhDr. Antonín Holubář 603 481 318

Komentáře jsou vypnuty.