Pozvánka – seminář – Zdravotní pojištění a související zákony ve mzdové účtárně 2018 – změny + příklady – 25.1.2018 – Vyškov

Okresní hospodářská komora Vyškov Vás zve na odborný seminář

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ A SOUVISEJÍCÍ ZÁKONY VE MZDOVÉ ÚČTÁRNĚ 2018 – ZMĚNY + PŘÍKLADY

Místo: Besední dům – I. patro, J. Šoupala 4, Vyškov
Termín: 25. ledna 2018 od 09.00 hodin
Lektor: Ing. Antonín Daněk – specialista na zdravotní pojištění

Program semináře:

 • Změny ve zdravotním pojištění v průběhu roku 2017 a k 1. 1. 2018, aktuality s ohledem na vývoj legislativy.
 • Zaměstnavatelé, zaměstnanci, vyměřovací základ.
 • Ve kterých situacích neplatí zaměstnavatel za zaměstnance žádné pojistné?
 • Problémové situace při odvodu pojistného na zdravotní pojištění ve vazbě na zdaňování příjmu, vybraná plnění dle zákona o daních z příjmu v návaznosti na placení pojistného na zdravotní pojištění.
 • Výpovědní doba z pohledu pracovního práva a zdravotního pojištění.
 • Skončení pracovního poměru před jeho vznikem anebo ihned poté – jak ve zdravotním pojištění?
 • Vliv změn na placení pojistného na přelomu let 2017/2018 s příklady.
 • Řešení příkladů z praxe na základě dotazů mzdových účetních v uplynulém období – státní kategorie mateřské a rodičovské dovolené a osob pečujících o děti, souběžné příjmy, zpětné přiznání důchodu, studium, čestná prohlášení, dohody …
 • Některá specifika v oblasti aplikace koordinačních pravidel Evropské unie.
 • Chyby zaměstnavatele a jejich důsledky – nesprávně stanovený vyměřovací základ, nepřihlášený resp. neodhlášený zaměstnanec, nepodaný Přehled, chybné údaje na Přehledu aj.
 • Kdy se ve zdravotním pojištění provádí dopočet a doplatek pojistného do minimálního vyměřovacího základu zaměstnance?
 • Zajímavé tematické oblasti zdravotního pojištění.
 • Postupy při řešení penále ve zdravotním pojištění.

Výklad vychází z dlouholetých poznatků a zkušeností a z permanentních kontaktů s praxí. Individuální konzultace po skončení semináře.
Účastníci obdrží pracovní materiál s kontakty na lektora (e-mail, telefon) s nárokem na bezplatné zodpovídání dotazů ze zdravotního pojištění kdykoli v dalším období.

Organizační pokyny

Cena: zaměstnanec člena OHK Vyškov, člen komorového klubu – 200 Kč, ostatní účastníci 500,- Kč (včetně DPH) /osoba. Prosíme o úhradu převodem na bankovní účet č. 153388683/0300  v.s. 25012018 (minimálně 2 dny před konáním). Nebudete-li se moci zúčastnit, zašlete za sebe náhradníka, účastnický poplatek se nevrací. Závaznou přihlášku zašlete emailem na inmp@ohkvyskov.cz, poštou, online (formulář níže ) nejpozději do 24. 1. 2018 na adresu OHK Vyškov, Havlíčkova 7, 682 01 Vyškov. Přijetí přihlášky nepotvrzujeme (přihlášení online generuje automatický potvrzující email). Vzdělávací aktivity OHK Vyškov podporuje Jihomoravský kraj.

Pro účastníky bude připraveno občerstvení.

Další informace můžete získat na tel. čísle Okresní hospodářské komory Vyškov, tel.:  517 348 324, Martina Pinkasová.


Přihlášení online:

  11.4.2024 - Praktický průvodce veřejnými zakázkami


  Komentáře jsou vypnuty.