Pozvánka – seminář „Zákoník práce a související předpisy“ – 9. února 2016 – Vyškov

Pozvánka
na odborný seminář k problematice zákoníku práce

Zákoník práce a související předpisy

Místo a čas konání: Besední dům – I. patro, J. Šoupala 4, Vyškov
9. 2. 2016 od 09.00 hodin

Lektor: JUDr. Dagmar Berková, vedoucí právního odboru – Oblastní inspektorát práce

Program semináře:

 • Dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti
 • Náhrada majetkové a nemajetkové újmy
  • Změny v oblasti náhrady škody obecně
  • Nová oblast pracovní úrazy a jejich odškodnění
 • Práce zakázané těhotným (nově 2015 )
 • Minimální mzda a zaručená mzda od 1. 1. 2016  ( změna nařízení vlády)
  • Minimální mzda a minimální mzda při omezeném pracovním uplatnění
  • Nejnižší úrovně minimální mzdy
  • Nejnižší úrovně minimální mzdy při omezeném pracovním uplatnění
 • Aktuální problémy související se vznikem, změnami a zánikem pracovního poměru
 • Pracovní doba, nepřetržité odpočinky, odměňování
 • Judikatura v pracovněprávních věcech

Organizační pokyny

Cena: člen OHK Vyškov – 200 Kč, ostatní účastníci 500,- Kč (včetně DPH) /osoba. Prosíme o úhradu převodem na bankovní účet č. 18101731/0100  v.s. 09022016 (minimálně 3 dny před konáním). Nebudete-li se moci zúčastnit, zašlete za sebe náhradníka, účastnický poplatek se nevrací.

Pro OHK Vyškov organizuje společnost BEVE, spol. s r.o, Havlíčkova 7, 682 01 Vyškov.

Závaznou přihlášku zašlete emailem na olejnik@beve.cz, poštou, online (http://beve.cz/pages/vzdelavani/seminare/prihlaseni-na-seminar.php) nejpozději do 8. 2. 2016 na adresu BEVE, spol. s r.o., Havlíčkova 7, 682 01 Vyškov. Přijetí přihlášky nepotvrzujeme.

Pro účastníky bude připraveno občerstvení.
Další informace můžete získat na tel. čísle BEVE, spol. s r.o, tel.:  517 347 332, Roman Olejník

Komentáře jsou vypnuty.