Pozvánka – seminář – Nová legislativa pro oblast vyhrazených elektrických zařízení a odbornou způsobilost v elektrotechnice s účinností od 1.7.2022 – 20.3.2023 – Vyškov

Místo: Knihovna KD Vyškov – Nádražní 124/4 – Velký sál https://mapy.cz/s/gutocenugo
Termín: 20. 3. 2023 od 09.00 hodin do cca. 12.30 hodin
Lektor: Mgr. Radek Roušar – prezident Elektrotechnického svazu českého, předseda Sekce pro vyhrazená technická zařízení HK ČR, která se podílela více jak 8 let na tvorbě této nové legislativy

Program:

 • Vyhrazená elektrická zařízení dle nové legislativy s účinností od 1.7.2022
  • Jaká elektrická zařízení patří mezi vyhrazená (dále jen „VEZ“)?
  • Co je to pověřená organizace?
  • Jaké povinnosti je nutno splnit při uvádění VEZ do provozu?
  • Jaké povinnosti je nutno splnit při provozování VEZ?
  • Jak jsou stanoveny nově lhůty revizí VEZ?
 • Odborná způsobilost v elektrotechnice dle nové legislativy od 1.7.2022
  • Jak se změnily stupně odborné způsobilosti v elektrotechnice?
  • Co může provádět osoba poučená, co už osoba znalá?
  • Kdo je to odpovědná osoba?
  • Kdo může zkoušet odbornou způsobilost v elektrotechnice?

Organizační pokyny

Cena: zaměstnanec člena, člen OHK Vyškov, člen komorového klubu – 500,- Kč, ostatní účastníci 1000,- Kč (včetně DPH)/osoba. Na základě přihlášky Vám bude vystavena a zaslána elektronicky faktura s podklady pro platbu. Nebudete-li se moci zúčastnit, vyšlete za sebe náhradníka, účastnický poplatek se nevrací.

Přihlášení: emailem na inmp@ohkvyskov.cz  , nebo online https://ohkvyskov.cz/kontakt/prihlaska-na-akci-online/ nejpozději do 16. 3. 2023. Přijetí přihlášky nepotvrzujeme (přihlášení online generuje automatický potvrzující email).

Pro účastníky bude připraveno občerstvení.

Další informace můžete získat na tel. čísle OHK Vyškov: 517 348 324

PDF pozvánka ke stažení a tisku


Přihlášení na seminář

  11.4.2024 - Praktický průvodce veřejnými zakázkami


  Jihomoravský kraj podporuje aktivity hospodářských komor v oblasti vzdělávání a setkávání.

  Komentáře jsou vypnuty.