Pozvánka – seminář – DPH 2017 – 28. 2. 2017 – Vyškov

Pozvánka

na odborný seminář k problematice DPH

Daň z přidané hodnoty 2017

Místo: Besední dům –  I. patro, J. Šoupala 4, Vyškov

Termín: 28. února 2017 od 9.00 hod.                             

Lektor: Ing. Jana Rusmanová, Finanční úřad pro Jihomoravský kraj

Program semináře:

 1. Aktuální znění zákona o DPH s upozorněním na významné novelizace v průběhu roku 2016
  • pokuty za kontrolní hlášení
  • změny v souvislosti s celním zákonem
  • rozšíření přenesení daňové povinnosti
 2. Novela zákona o DPH s účinností od 1.4.2017,  zejména:
  • vznik povinnosti přiznat daň a uskutečnění zdanitelného plnění
  • intrakomunitární plnění a nárok na odpočet při pořízení zboží z JČS
  • přenesení daňové povinnosti
  • nespolehlivý plátce x nespolehlivá osoba
  • nová úprava společností
 3. Dotazy, diskuze

Organizační pokyny

Cena: člen OHK Vyškov – 200 Kč, ostatní účastníci 500,- Kč (včetně DPH) /osoba. Prosíme o úhradu převodem na bankovní účet č. 18101731/0100  v.s. 28022017 (minimálně 3 dny před konáním). Nebudete-li se moci zúčastnit, zašlete za sebe náhradníka, účastnický poplatek se nevrací.

Pro OHK Vyškov organizuje společnost BEVE, spol. s r.o, Havlíčkova 7, 682 01 Vyškov.

Závaznou přihlášku zašlete emailem na olejnik@beve.cz, poštou, online (http://beve.cz/pages/vzdelavani/seminare/prihlaseni-na-seminar.php) nejpozději do 27. 2. 2017 na adresu BEVE, spol. s r.o., Havlíčkova 7, 682 01 Vyškov. Přijetí přihlášky nepotvrzujeme.

Pro účastníky bude připraveno občerstvení.

Další informace můžete získat na tel. čísle BEVE, spol. s r.o, tel.:  517 347 332, Roman Olejník.

Připravované semináře na rok 2017

Zákoník práce a související předpisy – 6. 4. 2017
JUDr. Dagmar Berková – Státní úřad inspekce práce

Pozvánka ve Wordu: Pozvanka_DPH_2017_Vyskov_28-2-2017