Informace k shromáždění delegátů OHK Vyškov 7. dubna 2016

Představenstvo OHK Vyškov na svém jednání dne 10. prosince 2015 rozhodlo o svolání shromáždění delegátů (valné hromady).

Termín je stanoven na čtvrtek 7. dubna 2016 od 13.00 hod v restauraci Letiště u Kopinců v Brňanech 1, Vyškov.

Dle jednacího řádu OHK Vyškov má každý člen OHK má právo volit a být zvolen delegátem na toto shromáždění delegátů. Ustanovení delegáti obdrží následně pozvánku na toto jednání.

Žádáme delagáty, aby provedli volbu – delegovali dle pokynů v emailu z 7.3.2016 nejpozději do 17. 3. 2016.

Komentáře jsou vypnuty.