Den učňovských oborů ve Vyškově se vydařil

Prezentace škol, jejichž absolventi technických a řemeslných oborů mají dobré uplatnění na trhu práce, byla smyslem Dne učňovských oborů, které vyškovská hospodářská komora organizovala 15. září 2020 za podpory města Vyškov a Jihomoravského kraje na Masarykově náměstí ve Vyškově

Střední školy –  Sochorova Vyškov a ISŠ Slavkov si připravily zajímavý program, soutěže a odměny pro žáky základních škol, kteří přišli organizovaně s učitelským doprovodem, či po vyučování. Zájem byl o simulátor automobilu, cukrovou vatu, míchané drinky, minigolf, 3D tisk. Své soutěže a prezentace si připravili pro potencionální kolegy také zaměstnavatelé –  firmy SMC, STAEG, ROSTEX a BKR. Z jejich stánků si děti odnášely spousty pěkných dárků.

Akci doplnil i Místní akční plán Vyškovska – s tradičními řemeslníky kovářem, sedlářem a košíkářem, kteří přímo na náměstí vyráběli své rukodělné produkty.

Reportáž Vyškovské televize

Reportáž Vyškovské televize o Dni učňovských oborů

Fotogalerie

Komentáře jsou vypnuty.