Pozvánka – seminář „Zdravotní pojištění 2016“ – 3. 12. 2015 Vyškov

Pozvánka na odborný seminář k problematice zdravotního pojištění

Zdravotní pojištění 2016

Místo:Besední dům – I. patro, J. Šoupala 4, Vyškov

Čas konání: 3.12. 2015 od 9.00 hod.                            

Lektor: Ing. Antonín DaněK – specialista na zdravotní pojištění

Program semináře:

Podrobná analýza změn ve zdravotním pojištění během roku 2015 a k 1. 1. 2016 včetně příkladů.

 • Vybrané pojmy zdravotního pojištění.
 • Důsledky změn ve zdravotním pojištění v postupech zaměstnavatele v různých situacích s příklady – neplacené volno, dohody, souběžné příjmy, apod.
 • Rozbor různých problémových případů a situací na základě dotazů mzdových účetních, vznesených v uplynulém období.
 • Péče o děti, nezaopatřenost, ukončení studia, zaměstnání.
 • Pohřešovaný zaměstnanec
 • Konfliktní zaměstnanci .
 • Přivýdělky „státních pojištěnců“ .
 • Pracovněprávní vztahy a výpočty ve zdravotním pojištění na přelomu let 2015/2016 a v roce 2016 .
 • Propojení zdravotního pojištění s dalšími zákony.
 • Specifika účasti cizinců ve veřejném zdravotním pojištění v návaznosti na koordinační nařízení Evropské unie.
 • A mnoho dalších užitečných informací.

Výklad vychází z dlouholetých poznatků a zkušeností a z permanentních kontaktů s praxí.
Individuální konzultace po skončení semináře.

Účastníci obdrží pracovní materiál s kontakty na lektora (e-mail, telefon) s nárokem na bezplatné zodpovídání dotazů ze zdravotního pojištění kdykoli v dalším období.

Organizační pokyny

Cena: člen OHK Vyškov – 200 Kč, ostatní účastníci 500,- Kč (včetně DPH) /osoba. Prosíme o úhradu převodem na bankovní účet č. 18101731/0100 v.s. 03122015 (minimálně 3 dny před konáním). Nebudete-li se moci zúčastnit, zašlete za sebe náhradníka, účastnický poplatek se nevrací.

Pro OHK Vyškov organizuje společnost BEVE, spol. s r.o, Havlíčkova 7, 682 01 Vyškov.

 Závaznou přihlášku zašlete emailem na olejnik@beve.cz, poštou, online (http://beve.cz/pages/vzdelavani/seminare/prihlaseni-na-seminar.php) nejpozději do 2. 12. 2015 na adresu BEVE, spol. s r.o., Havlíčkova 7, 682 01 Vyškov. Přijetí přihlášky nepotvrzujeme.

Pro účastníky bude připraveno občerstvení.

Další informace můžete získat na tel. čísle BEVE, spol. s r.o, tel.: 517 347 332, Roman Olejník.

 

Komentáře jsou vypnuty.