Pozvánka – workshop – ŘEŠENÍ NEDOSTATKU PRACOVNÍCH SIL KMENOVÝMI ZAMĚSTNANCI Z FILIPÍN A UKRAJINY – únor,březen 2020 – Vyškov

Místo konání: OHK Vyškov, náměstí Svobody 19/11, Vyškov
Termín: únor, březen 2020 (původní termín zrušen 21. 1. 2020 od 09.00 hodin)
Lektoři: specialisté Grapecare LTD, Hirex s.r.o. a KHK JM

Obsah semináře:

• Situace na českém pracovním trhu dnes a jak se připravit na budoucnost.
• Které pozice obsadit českými zaměstnanci a které pokrýt cizinci, jak efektivně nastavit recruitment a personální obsazení ve Vaší firmě, abyste neplýtvali časem a penězi.
• Kmenový versus agenturní zaměstnanec, co je nelegální zaměstnávání, kdo nese zodpovědnost a jak předejít pokutám.
• Vládní Program kvalifikovaný zaměstnanec jako efektivní řešení legálního náboru zahraničních zaměstnanců do kmene.
• Zaměstnanci z Filipín řeší nedostatek středně kvalifikovaných sil a fluktuaci zahraničních pracovníků. Zajistěte si pracovní sílu minimálně na 2 roky.
• Kvalifikovaní a vysoce kvalifikovaní pracovníci z Ukrajiny, jak je získat a ověřit jejich profesní způsobilost ještě před příjezdem.
• Prostor k diskuzi.

Organizační pokyny

Cena: zaměstnanec člena OHK Vyškov, člen komorového klubu – 200 Kč, ostatní účastníci 400,- Kč (včetně DPH)/osoba. Na základě přihlášky Vám bude vystavena a zaslána elektroniky faktura s podklady pro platbu. Nebudete-li se moci zúčastnit, zašlete za sebe náhradníka, účastnický poplatek se nevrací.

Přihlášení: emailem na inmp@ohkvyskov.cz , nebo online https://ohkvyskov.cz/kontakt/prihlaska-na-akci-online/ nejpozději do 20. 1. 2020. Přijetí přihlášky nepotvrzujeme (přihlášení online generuje automatický potvrzující email).

Pro účastníky bude připraveno občerstvení.

Další informace můžete získat na tel. čísle OHK Vyškov: 517 348 324


Přihlášení na seminář online:

    11.4.2024 - Praktický průvodce veřejnými zakázkami


    Komentáře jsou vypnuty.