Pozvánka – seminář – Základy GDPR – 17. 4. 2018 – Vyškov

Pozvánka
na odborný seminář

ZÁKLADY GDPR

 

Místo konání: Knihovna Karla Dvořáčka – Vyškov – Hlavní sál
Termín: 17. 4. 2018 od 09.00 hodin

Lektor: Ing. Radek Vrňák – Specialista problematiky GDPR Keystone Company a.s.

Nařízení GDPR zavádí principy zodpovědnosti

 • Správce i zpracovatel bude muset dokumentovat, že zpracovává pouze data, která jsou nezbytná.
 • Vypracování posouzení vlivu na ochranu osobních údajů.
 • Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů neboli DPO (Data Protection Officer).
 • Zavedení tzv. pseudonymizace osobních údajů.
 • Vedení záznamů o činnostech zpracování.
 • Vlastní implementace nezbytné ochrany dat.

GDPR dává lidem nová práva

 • Budou muset být o svých právech informováni.
 • Budou moci po správcích údajů vyžadovat právo vznést námitku proti zpracování.
 • Správce po takové námitce nebude moci údaje dále zpracovávat.
 • Budou moci požadovat přenos osobních údajů od jednoho správce k druhému.
 • Budou moci požadovat opravu.
 • Budou moci požadovat výmaz.

Obsah semináře:

 • Jak bude nutné změnit práci s osobními daty zákazníků a zaměstnanců ve vaší firmě?
 • Jak uvést firemní procesy, postupy a IT prostředí do souladu s GDPR?
 • Budete potřebovat pověřence (Data Protection Officer)? Jak najít toho správného?
 • Které vaše smlouvy a jak bude zapotřebí změnit?
 • Jak zajistit naplnění nových práv subjektů osobních údajů? (právo na informace, přenos, výmaz údajů aj.).
 • Jaké postupovat při porušení bezpečnosti osobních údajů?
 • Jak zavést bezpečný mechanismus pro přeshraniční přenos dat v rámci EU i mimo ni?
 • Jak mi pomůže projektový nástroj GDPR Tool?
 • Jaký je rozdíl mezi konzultační firmou a zavedením GDPR svépomocí?

Organizační pokyny

Cena: zaměstnanec člena OHK Vyškov, člen komorového klubu – 200 Kč, ostatní účastníci 500,- Kč (včetně DPH) /osoba. Prosíme o úhradu převodem na bankovní účet č. 153388683/0300 v.s. 17042018 (minimálně 2 dny před konáním). Nebudete-li se moci zúčastnit, zašlete za sebe náhradníka, účastnický poplatek se nevrací.

Přihlášení:

• emailem na inmp@ohkvyskov.cz
• poštou na adresu OHK Vyškov, Havlíčkova 7, 682 01 Vyškov
• online (https://ohkvyskov.cz/kontakt/prihlaska-na-akci-online/ ), či pod touto pozvánkou
nejpozději do 16. 4. Přijetí přihlášky nepotvrzujeme (přihlášení online generuje automatický potvrzující email).

Pro účastníky bude připraveno občerstvení.

Další informace můžete získat na tel. čísle Okresní hospodářské komory Vyškov, tel.: 517 348 324, Martina Pinkasová.


Přihlášení online

  11.4.2024 - Praktický průvodce veřejnými zakázkami


  Komentáře jsou vypnuty.