Dotace na vzdělávání zaměstnanců – úhrada školení + refundace mezd = POVEZ II

INFORMACE K PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ – II.VÝZVA

Úřad práce ČR zahajuje dne 20. 3. 2017 v 10 hodin příjem žádostí do projektu POVEZ II formou kolové výzvy s alokací 1 mld. Kč. Nově probíhá příjem žádostí prostřednictvím elektronického formuláře na webových stránkách http://povez.uradprace.cz.

Od dubna 2016 budou  moci zaměstnavatelé čerpat podporu na odborné vzdělávání zaměstnanců – POVEZ II. V prvním kole v programovém období do roku 2014 šlo o oblíbenou formu vzdělávání zaměstnanců s možností refundace mezd. V novém programovém období lze tuto podporu čerpat v podobném duchu. Nejzásadnější novinkou v POVEZ II je spoluúčast zaměstnavatele ve výši 15 %.

Další novinky:

  • Zmírnění podmínek pro vstup do projektu (nedokládá se žádná výsledovka, nejsou podporovaní zaměstnavatelé dle CZ-NACE, dokládají se především bezdlužnosti).
  • Zapojení potenciálních nových zaměstnanců.
  • Bodové zvýhodnění zaměstnanců ve věku 54+.
  • Vzdělávání musí být zahájeno do 6 měsíců od schválení žádosti.
  • Žádosti bude možné podávat i elektronicky přes datovou schránku.

Vzdělávání bude moci být zajištěno jednak externí firmou a jednak interními lektory. Z členských firem se podáváním žádostí, zajištěním lektorů zabývá firma BEVE, spol. s r.o. – www.beve.cz

Příjem žádostí je od 31. března 2016 a formuláře budou dostupné na webu Úřadu práce ČR https://portal.mpsv.cz/upcr/esf/projekty_v_realizaci/celorep/povez-ii

Komentáře jsou vypnuty.