Den učňovských oborů ve Vyškově se vydařil

Prezentace škol, jejichž absolventi technických a řemeslných oborů mají dobré uplatnění na trhu práce, byla smyslem této akce, kterou jsme organizovali 15. září 2020 za podpory města Vyškov a Jihomoravského kraje na vyškovském Masarykově náměstí.

Střední školy Sochorova Vyškov a ISŠ Slavkov si připravily zajímavý program, soutěže a odměny. Zájem byl o simulátor automobilů, cukrovou vatu, míchané drinky, minigolf, 3D tisk a řadu dalších. Své soutěže a prezentace si připravili pro potencionální kolegy také zaměstnavatelé – SMC, STAEG, ROSTEX a BKR. Přítomné děti si odnášely spousty pěkných dárků.

Akci doplnil i Místní akční plán Vyškovska – s tradičními řemeslníky kovářem, sedlářem a košíkářem, kteří přímo na náměstí vyráběli své rukodělné produkty.

Komentáře jsou vypnuty.