Pozvánka – seminář – Zdravotní pojištění 2017 – 10.11.2016 – Vyškov

Pozvánka

na odborný seminář k problematice zdravotního pojištění

Zdravotní pojištění 2017 – změny se spoustou zajímavých informací a příkladů z praxe

 

Místo konání: Besední dům –  I. patro, J. Šoupala 4, Vyškov

Termín: 10. 11. 2016 od 09.00 hodin

Lektor: Ing. Antonín Daněk, specialista na zdravotní pojištění

Program semináře:

 • Změny ve zdravotním pojištění v roce 2016 a k 1. 1. 2017
 • Minimální vyměřovací základ – doklady k odvodu pojistného – kdy povinné minimum (ne)musí být dodrženo
 • Řešení případů na základě dotazů z praxe v uplynulém období
 • Oznamování změn zdravotní pojišťovně – specifika
 • Problémové situace u dohod a neplaceného volna
 • Písemnosti zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
 • Státní kategorie – podmínky, oznamování příslušných skutečností
 • Nadbytečnost zaměstnance z pohledu zdravotního pojištění
 • Právní nástupnictví a úmrtí
 • Datové schránky
 • Škoda vzniklá ve zdravotním pojištění
 • Z četných práv a povinností pojištěnců  a spousta dalších zajímavostí
 • Individuální konzultace po skončení semináře.

Organizační pokyny

Cena: člen OHK Vyškov – 200 Kč, ostatní účastníci 500,- Kč (včetně DPH) /osoba. Prosíme o úhradu převodem na bankovní účet č. 18101731/0100  v.s. 10112016 (minimálně 3 dny před konáním). Nebudete-li se moci zúčastnit, zašlete za sebe náhradníka, účastnický poplatek se nevrací.

Pro OHK Vyškov organizuje společnost BEVE, spol. s r.o, Havlíčkova 7, 682 01 Vyškov.

Závaznou přihlášku zašlete emailem na olejnik@beve.cz, poštou, online (http://beve.cz/pages/vzdelavani/seminare/prihlaseni-na-seminar.php) nejpozději do 9. 11. 2016 na adresu BEVE, spol. s r.o., Havlíčkova 7, 682 01 Vyškov. Přijetí přihlášky nepotvrzujeme.

Pro účastníky bude připraveno občerstvení.

Další informace můžete získat na tel. čísle BEVE, spol. s r.o, tel.:  517 347 332, Roman Olejník

Komentáře jsou vypnuty.