Informace o konání shromáždění delegátů OHK Vyškov 11. 4. 2018

Představenstvo OHK Vyškov na svém jednání dne 5. 2. 2018 rozhodlo o svolání volebního shromáždění delegátů (valné hromady) Okresní hospodářské komory Vyškov.

 

Termín je stanoven na středu 11. dubna 2018 od 13.00 hod v restauraci Letiště u Kopinců v Brňanech 1, Vyškov.

 

Dle jednacího řádu OHK Vyškov  má každý člen OHK má právo volit a být zvolen delegátem na toto shromáždění delegátů. Ustanovení delegáti obdrží následně pozvánku na toto jednání.

Vzhledem k tomu, že volba (ustanovení) delegátů musí být ukončena nejpozději 21 dnů před konáním shromáždění delegátů, obracím se na Vás, aby jste toto provedli u Vás a nejpozději do 21. března 2018.

Informace o způsoby volby delegáta, byla členům zaslána emailem 7.3.2018.

Komentáře jsou vypnuty.